Gobarto miało 5,5 mln zł zysku netto, 22,74 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

ISBNews
16.05.2019 07:37
A A A


Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Gobarto odnotowało 5,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 8,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,56 mln zł wobec 14,43 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 22,74 mln zł wobec 25,99 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 500,93 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 551,13 mln zł rok wcześniej.

"Przychody z eksportu wyniosły 62,31 mln zł, co dało 12,44% udziału w przychodach ogółem" - czytamy w komunikacie.

Najlepszy wynik w grupie zanotował segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Jego przychody wyniosły 401,73 mln zł. Zysk operacyjny osiągnął wartość 6,87 mln zł, natomiast EBITDA segmentu - 11,52 mln zł. Żaden z trzech pozostałych, głównych segmentów działalności (Przetwórstwo, Trzoda Chlewna, Zboża) nie odnotował straty w raportowanym okresie, zaznaczono.

"W pierwszym kwartale tego roku wypracowaliśmy zysk we wszystkich kluczowych obszarach działalności Gobarto. Rosnące ceny żywca wieprzowego na niemieckiej giełdzie ZMP sprawiają, że produkcja trzody chlewnej ponownie zaczyna być opłacalna. W pierwszych trzech miesiącach tego roku notowania wzrosły z 1,36 do 1,6 euro za kilogram. Utrzymujący się w kolejnych tygodniach trend wzrostowy powinien przełożyć się na poprawę wyników w segmencie Trzody chlewnej w następnych kwartałach. Z kolei coraz lepsza kondycja segmentu Przetwórstwa to efekt zakończonego procesu restrukturyzacji oraz integracji przejętych aktywów z pozostałą sferą działalności Grupy Gobarto" - skomentował prezes Marcin Śliwiński, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 5,95 mln zł wobec 11,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)