Ulma miała 7,8 mln zł zysku netto, 20,12 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

ISBNews
16.05.2019 08:16
A A A


Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Ulma Construccion Polska odnotowała 7,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 9,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,61 mln zł wobec 11,25 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła do 20,12 mln zł z 19,22 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa zanotowała wzrost EBITDA w ujęciu absolutnym o 906 tys. zł w stosunku do poziomu osiągniętego w okresie I kwartału 2018 r. powodując wzrost wskaźnika EBITDA wyrażonego jako procent do sprzedaży o 0,39 punktu procentowego. Przyczyniły się do tego sprzyjające otoczenie rynkowe w Polsce [...], pozwalające na dalsze zwiększenie aktywności handlowej grupy kapitałowej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oraz zdynamizowanie aktywności gospodarczej na Ukrainie, jak również konsekwentna polityka zarządu w zakresie kontroli kosztów działalności w spółce ?matce" oraz w spółkach zależnych" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,57 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 49,75 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa kontynuowała realizację zakupów inwestycyjnych w grupie szalunków i rusztowań głównie w celu uzupełnienia portfolio oferowanych produktów niezbędnych dla zapewnienia obsługi na rosnącym już od kilka lat rynku budowlanym w Polsce, w tym w szczególności w segmencie mostowym. W rezultacie wydatki inwestycyjne w okresie I kwartału 2019 roku związane z nabywaniem rzeczowych aktywów trwałych w grupie systemy szalunkowe i rusztowania wyniosły 15 762 tys. zł wobec 12 773 tys. zł w analogicznym okresie 2018 r." - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 7,07 mln zł wobec 8,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych. 

(ISBnews)