Kwieciński szacuje wzrost inwestycji na 6-8% r/r w I kwartale

ISBNews
16.05.2019 08:35
A A A


Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Wzrost inwestycji w I kwartale br. wyniósł ok. 6-8% r/r, szacuje minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Według niego, PKB Polski w 2019 roku będzie rósł w tempie zbliżonym do odnotowanego w I kwartale, kiedy wyniósł 4,6% r/r.

"Jeśli chodzi o inwestycje, to ich wzrost w I kwartale szacujemy na około 6-8%. Na tempo wzrostu wpływa 'efekt bazy' - w pierwszym kwartale 2018 roku inwestycje urosły o blisko 10%. Silnik inwestycyjny powinien pracować w kolejnych kwartałach szybko i stabilnie. Wpływ na to powinny mieć inwestycje współfinansowane z UE. Mamy już 241 mld zł w umowach, czyli trzy czwarte puli dla Polski na lata 2014-2020. Faktycznie wydane pieniądze to już 90 mld zł, czyli ponad jedna czwarta puli" - napisał Kwieciński w komentarzu do danych GUS.

"Najbardziej intensywnie projekty będą realizowane w tym, następnym i 2021 roku - w tym czasie spodziewamy się największych wydatków, które jednocześnie będą stanowiły znaczący bodziec inwestycyjny. Pamiętajmy, że inwestycje finansowane ze środków publicznych napędzają inwestycje prywatne. Każda złotówka zainwestowana z UE generuje 67 groszy wkładu krajowego, którego część stanowią przecież środki prywatne" - napisał dalej.

Minister podkreślił, że polska gospodarka rozwija się czterokrotnie szybciej niż ma to miejsce w państwach strefy euro.

"To też dla nas czynnik ryzyka. 80% naszego handlu prowadzimy z UE. Prawie 30% naszego eksportu wysyłamy do największej gospodarki tej strefy, czyli do Niemiec. Zagrożeniem są też napięcia na linii Chiny-USA. One też wpływają na gospodarkę europejską, która jest gospodarką otwartą, a więc i bardziej podatną na czynniki zewnętrzne" - wskazał Kwieciński.

"Utrzymujące się wysokie tempo wzrostu pozwala prognozować, że przy sprzyjających okolicznościach PKB Polski w 2019 roku będzie rósł w tempie zbliżonym do odnotowanego w I kwartale. Oczekiwania te znajdują potwierdzenie w aktualizowanych ostatnio prognozach międzynarodowych organizacji gospodarczych, które systematycznie 'podnoszą' szacunki dla Polski na 2019 r. Tak było w wypadku opublikowanych w maju prognoz Komisji Europejskiej, która teraz szacuje, że nasz PKB urośnie w 2019 roku o 4,2% oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, który 'daje nam' 4,1%" - podsumował Kwieciński.

Po publikacji danych GUS minister napisał wczoraj, że wyższy od oczekiwań wzrost PKB w I kwartale tego roku sprawia, że coraz bardziej realna staje się prognoza wzrostu PKB powyżej 4% r/r w całym 2019 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wczoraj, prezentując szybki szacunek danych, że Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 4,6% r/r w I kw. 2019 r. wobec 4,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale.

Konsensus rynkowy na I kw. wynosił 4,5% wzrostu w ujęciu niewyrównanym sezonowo. Zarówno minister finansów Teresa Czerwińska, jak i Kwieciński mówili ostatnio, że wzrost PKB w I kw. tego roku wyniósł ok. 4,5% r/r.

GUS opublikował szybki szacunek PKB za I kw., natomiast kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 31 maja br.

(ISBnews)