KNF: Udział 10 największych banków wzrósł do 73,5% aktywów sektora w 2018 r.

ISBNews
16.05.2019 12:09
A A A


Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Udział 10 największych banków w aktywach sektora wzrósł do 73,5% na koniec 2018 r. z 70,1% rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Jednocześnie udział inwestorów krajowych w aktywach sektora bankowego spadł do 53,6% na koniec 2018 r. z 54,5% rok wcześniej.

"W końcu 2018 r. odnotowano wzrost koncentracji sektora bankowego (udział 10-ciu największych banków w aktywach sektora, kredytach dla sektora niefinansowego oraz depozytach sektora niefinansowego wzrósł z odpowiednio 70,1%; 69,3% i 74,6% na koniec 2017 r. do 73,5%; 73,4% i 78,8% na koniec 2018 r.), co wynikało z zakupu aktywów bankowych przez duże banki (BGŻ BNP Paribas przejął większość aktywów Raiffeisen Bank Polska, a Santander Bank Polska przejął znaczną część aktywów Deutsche Bank Polska)" - czytamy w raporcie "Sytuacja sektora bankowego w 2018 r."

"Struktura własnościowa sektora nie uległa istotnej zmianie, choć udział inwestorów krajowych w aktywach sektora bankowego uległ obniżeniu (z 54,5% na koniec 2017 r. do 53,6% na koniec 2018 r.). Na koniec 2018 r. inwestorzy krajowi kontrolowali trzynaście banków komercyjnych oraz wszystkie banki spółdzielcze (Skarb Państwa kontrolował osiem banków komercyjnych), a inwestorzy zagraniczni dziewiętnaście banków komercyjnych oraz wszystkie oddziały instytucji kredytowych (kontrolne pakiety akcji posiadali inwestorzy z osiemnastu krajów, przy czym dominującą rolę odgrywali inwestorzy z Hiszpanii i Niemiec)" - czytamy dalej.

(ISBnews)