SMS Kredyt Holding wyemituje 3-letnie obligacje o wartości do 20 mln zł

ISBNews
17.05.2019 17:16
A A A


Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Zarząd SMS Kredyt Holding podjął decyzję o zamiarze wyemitowania w trybie oferty niepublicznej obligacji serii AS o wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka.

Wartość nominalna obligacji wyniesie 1 000 zł każda, oprocentowanie stałe wynosić będzie 8,5% w skali roku, a termin wykupu - 36 miesięcy, podano w komunikacie.

"Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych NS FIZ KREOS, przy czym wartość zabezpieczonych certyfikatów wynosić będzie nie mniej niż 110% i nie więcej niż 120% wartości objętych obligacji" - czytamy w komunikacie.

Emisja zostanie przeprowadzone w trybie oferty niepublicznej, zgodnie z art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Oferta objęcia obligacji oraz oświadczenie o jej przyjęciu złożone zostaną nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 roku, podano także.

"Emitent wyjaśnia przy tym, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego szczegółowe parametry emisji obligacji oraz jej harmonogram pozostają w toku przygotowywania i dalszych analiz. O podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji AS uwzgledniających wskazane powyżej parametry emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego" - czytamy dalej.

SMS Kredyt Holding jest właścicielem 100% udziałów w spółce SMS Kredyt Sp. z o.o. oraz prowadzi na jej rzecz działalność nadzorczą i doradczą, a także odpowiedzialny jest za działania mające na celu pozyskiwanie finansowania dla rozwoju grupy. Działalność operacyjna spółki SMS Kredyt Sp. z o.o. polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do 2.000 zł na okres do 1 roku.

(ISBnews)