TF Silesia wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia WZK Victoria

ISBNews
20.05.2019 10:40
A A A


Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Towarzystwo Finansowe Silesia złożyło wniosek od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi Victoria, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 16 maja, sprawa jest w toku.

"Aktualnie kontrolę nad Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi Victoria S.A. (WZKV) sprawują dwa podmioty: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) i Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. (TFS). Planowana transakcja ma doprowadzić do przejęcia samodzielnej kontroli przez jednego z obecnych akcjonariuszy. Przejęcie kontroli nad WZKV przez TFS nastąpi w drodze nabycia pakietu 151 111 akcji WZKV należącego do ARP, dającego łącznie z posiadanymi akcjami prawo podejmowania strategicznych decyzji dotyczących funkcjonowania i istnienia spółki, w tym poprzez uprawnienie do powoływania członków zarządu i rady nadzorczej oraz samodzielnego kształtowania polityki inwestycyjnej, handlowej i finansowej. Obecnie ARP przysługuje prawo do blokowania określonych decyzji korporacyjnych przez członka zarządu ds. finansowych, m.in. do zaciągania zobowiązań powyżej progu kwotowego, rozporządzania składnikami majątku spółki oraz zawierania kontraktów handlowych na zakup węgli i koksiku oraz sprzedaży koksu oraz węglopochodnych, jak również podejmowania decyzji w zakresie kształtowania podstawowych parametrów handlowych. Prawo blokowania decyzji przysługuje również członkom rady nadzorczej WZKV, powołanym przez ARP" - czytamy w komunikacie.

Po zrealizowaniu transakcji wnioskodawca będzie posiadał łącznie 93,23 % akcji WZKV.

Planowana transakcja zakłada nabycie 34,87 % akcji WZKV przez TFS, w drodze zawarcia z ARP umowy sprzedaży akcji WZKV. 27 sierpnia 2018 r. TFS i ARP podpisały list intencyjny, w myśl którego prowadzone są rozmowy na temat zbycia przez TFS na rzecz ARP wszystkich posiadanych akcji WZKV. Następnie TFS i ARP zgodziły się na modyfikację transakcji poprzez ustalenie, że stroną nabywającą będzie TSF lub ARP. Rozstrzygająca będzie wyższa spośród oferowanych przez obydwie strony cena za jedną akcję.

W TSF 100-proc. udziałowcem jest Skarb Państwa. Obszar działalności zgłaszającego obejmuje wspieranie polskiego przemysłu, również w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii oraz strategicznych dziedzin gospodarki.

Przedmiotem działalności WZKV jest głównie produkcja i sprzedaż koksu oraz produktów węglopochodnych. Zakład Usług Energetycznych epeKoks, będący spółką zależną od WZKV, zajmuje się głównie świadczeniem usług w zakresie energetyki, elektryki oraz automatyki kontrolno-pomiarowej, jak też świadczeniem usług projektowych w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej.

(ISBnews)