MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,6% m/m do 978,997 mld zł w marcu

ISBNews
20.05.2019 15:24
A A A


Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca 2019 r. wzrosło o 1,6% m/m i wyniosło 978 996,9 mln zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 2,6%.

"Wzrost zadłużenia w marcu 2019 r. był głównie wynikiem: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+3,4 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 3,7 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+11,1 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych" - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w marcu 2019 r. wzrosło o 6,6 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +5,5 mld zł).

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec marca 696,24 mld zł i wzrosło o 1% m/m (oraz o 3,2% od pocz.r.).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 282,75 mld zł (wzrosło o 3,2% m/m oraz o 1% od pocz.r.).

"W marcu 2019 r. zadłużenie w walutach obcych wzrosło o 8,9 mld zł, co było wynikiem dodatniego salda emisji długu" - czytamy dalej.

Od początku 2019 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 21,8 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych wzrosło w tym okresie o 2,9 mld zł, co było wynikiem: wzrostu długu w euro (+0,4 mld euro), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w USD, CHF, JPY i CNY, osłabienia złotego (+1,3 mld zł), podano także. 

(ISBnews)