Akcjonariusze VRG zdecydują 17 VI o niewypłacaniu dywidendy

ISBNews
21.05.2019 08:46
A A A


Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze VRG zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 czerwca o przekazaniu zysku za 2018 r., wynoszącego 22,7 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie [...] uwzględniając treść sprawozdania rady nadzorczej spółki z oceny wniosku zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2018 postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 22 691 901,77 zł zostanie w całości przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w projekcie.

Zgodnie z realizowanym przez zarząd planem rozwoju spółki, propozycja przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 w całości na kapitał zapasowy ma na celu umożliwienie finansowania dalszej zrównoważonej rozbudowy sieci dystrybucji detalicznej spółki oraz przeprowadzenie inwestycji odtworzeniowych w najważniejszych lokalizacjach salonów firmowych poszczególnych marek, zwiększenie kapitału obrotowego, a także zmniejszenie zobowiązań ciążących na spółce z tytułu zadłużenia długoterminowego, podano w uzasadnieniu.

VRG (do 30 listopada 2018 r.: Vistula Group) specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)