VRG miało 2,41 mln zł straty netto, 1,24 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

ISBNews
21.05.2019 08:45
A A A


Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - VRG odnotowało 2,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,24 mln zł wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 214,43 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 160,56 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 4,48 mln zł wobec 1,37 mln zł straty rok wcześniej.

"Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się do 52,4 tys. m2 czyli 56% r/r. Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 71% (bez marki Bytom + 7%) natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 14%" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w I kwartale 2019 roku wyniosły 141,6 mln zł i były o 42,9 mln zł(tj. o 43,5%) wyższe od przychodów osiągniętych za okres I kwartale 2018 roku. Przychody w segmencie jubilerskim wyniosły 72,8 mln zł i były wyższe o 11 mln zł (18%) r/r, podano także.

Według zarządu VRG, niższy wynik finansowy w segmencie odzieżowym jest konsekwencją niższej sprzedaży / m2 (mniejsza o 8 liczba dni handlowych) oraz wprowadzenia standardu MSSF16, który wpłynął negatywnie na wynik finansowy w kwocie 0,8 mln zł. Wynik netto segmentu jubilerskiego w I kwartale 2019 roku wyniósł 1,9 mln zł, w stosunku do 1,8 mln zł w I kwartale 2018 roku.

Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku Grupa VRG posiadała sieć sprzedaży detalicznej, liczącą 575 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Bytom, Deni Cler, W.Kruk.

VRG (do 30 listopada 2018 r.: Vistula Group) specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)