Auto Partner miał 15,49 mln zł zysku netto, 21,45 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

ISBNews
21.05.2019 17:33
A A A


Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Auto Partner odnotował 15,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 12,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 21,45 mln zł wobec 18,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 326,68 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 253,93 mln zł rok wcześniej.

"W I kw. 2019 r. grupa odnotowała 28,7% wzrost obrotów w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Wzrost spowodowany był głównie wzrostem sprzedaży zagranicznej (+62%) choć w kraju dynamika była również dwucyfrowa (+15%). Marża brutto utrzymywała się na podobnym poziomie do analogicznego okresu poprzedniego roku (26,6% vs 26,5%) pomimo istotnego zwiększenia udziału sprzedaży eksportowej charakteryzującej się niższą marżą brutto ale jednocześnie niższymi kosztami stałymi. Z drugiej strony negatywnymi czynnikami były wzrost kosztów wynagrodzeń spowodowany presją płacową oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na pracowników związanym ze zwiększeniem powierzchni magazynowej w Bieruniu. W wyniku opisanych powyżej czynników grupa osiągnęła w I kwartale zysk netto w wysokości 15,5 mln zł (12,9 mln zł) czyli wyższy o 20,1%" - czytamy w raporcie. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 15,09 mln zł wobec 13,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od czerwca 2016 r.

(ISBnews)