ZUE miało 0,88 mln zł straty netto, 2,3 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

ISBNews
22.05.2019 17:32
A A A


Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - ZUE odnotowało 0,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,74 mln zł wobec 2,33 mln zł straty rok wcześniej.

"Wynik EBITDA grupy wyniósł w tym czasie 2,3 mln zł wobec 0,2 mln zł przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 194,83 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 125,9 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał przyniósł poprawę wyników r/r, pomimo wysokiej ubiegłorocznej bazy oraz tego, że jest to dla naszej branży sezonowo najsłabszy okres w roku. Koncentrujemy się obecnie na ukończeniu realizacji kontraktów kolejowych podpisanych w latach 2016-2017, jednocześnie prowadząc dialog z zamawiającym w sprawie zmiany umów, tam gdzie to zasadne, w szczególności zwiększenia wynagrodzenia z tytułu robót dodatkowych oraz pokrycia kosztów poniesionych z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Realizujemy również kontrakty pozyskane w 2018 roku, w tym na infrastrukturę miejską w formule 'buduj' z możliwością szybkiego wejścia na plac budowy i z krótkim czasem realizacji" - skomentował wyniki prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 0,34 mln zł wobec 1,69 mln zł straty rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)