PKP Cargo spodziewa się podobnych jak w I kw. inwestycji w kolejnych okresach

ISBNews
23.05.2019 11:40
A A A


Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - PKP Cargo spodziewa się, że nakłady inwestycyjne będą w kolejnych kwartałach 2019 r. na podobnym, lub nieznacznie niższym poziomie niż w I kw. br., gdy sięgnęły blisko 250 mln zł, poinformował prezes Czesław Warsewicz. Zastrzegł jednak, że nakłady będą dostosowywane do potrzeb rynku i nadrzędnego celu, jakim jest założony na br. poziom EBITDA.

"Poziom nakładów inwestycyjnych w kolejnych kwartałach powinien być podobny lub nieznacznie niższy niż w I kw., przy czym będziemy go dostosowywać do sytuacji rynkowej i zapotrzebowania na wagony" - powiedział Warsewicz dziennikarzom.

"Naszym kluczowym celem jest zrealizowanie prognozowanej EBITDA i wszystkie inne działania są do tego dostosowane" - podkreślił.

W marcu spółka podała prognozę 1 152,8 mln zł skonsolidowanej EBITDA na 2019 r. wobec 907 mln zł EBITDA rok wcześniej. W I kw. 2019 r. raportowana EBITDA sięgnęła 259 mln zł.

Warsewicz ocenił, że w I kw. EBITDA grupy była zgodna z założeniami i pozwala podtrzymać prognozę całoroczną.

W raporcie grupa podała, że za I kwartał 2019 r. poniosła nakłady inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy okresowe taboru P4 i P5 oraz przeglądy okresowe taboru P3) w wysokości 249,6 mln zł, tj. więcej o 88,4% w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. Największa część nakładów inwestycyjnych w I kwartale 2019 r. w grupie została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych związanych z taborem, głównie na naprawy okresowe (P4 i P5) i przeglądy okresowe (P3) taboru, modernizację lokomotyw oraz zakupy wagonów - łącznie 240,4 mln zł (tj. 96,3 % nakładów inwestycyjnych razem). Ponadto poniesiono również nakłady na informatyzację, tj. zakup sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych (oprogramowania) na poziomie 1 mln zł, na budownictwo inwestycyjne na poziomie 3,3 mln zł, na zakupy pozostałych maszyn, urządzeń oraz pozostałego wyposażenia warsztatowego i biurowego na poziomie 4,9 mln zł.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)