Baltona rozpoczęła przegląd opcji strategicznych

ISBNews
23.05.2019 16:45
A A A


Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Baltona podjęła decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z inwestycją Flemingo w spółkę, podała Baltona. 

"Zgodnie z uzyskanymi informacjami w ramach powyższego procesu rozważane są  m.in. scenariusze wzmocnienia współpracy operacyjnej pomiędzy podmiotami z Grupy Flemingo, jak również możliwość przeprowadzenia zmian organizacyjnych w ramach grupy Flemingo, które mogą uwzględniać pozyskanie dla emitenta potencjalnego inwestora kapitałowego/strategicznego" - czytamy w komunikacie.

"W ramach wskazanego powyżej procesu zarząd emitenta przewiduje prowadzenie analiz  m.in. w poniższych obszarach:

- kompleksowy przegląd potencjału oraz kierunków optymalnego wykorzystania wszystkich aktywów operacyjnych grupy kapitałowej emitenta, z uwzględnieniem możliwości dokonania zmian w zakresie działalności operacyjnej  m.in. poprzez przeprowadzenie transakcji zbycia wybranych aktywów operacyjnych, obejmujących wyodrębnione rodzajowo lub geograficznie biznesy należące do grupy kapitałowej emitenta,

-  pozyskanie finansowania dłużnego, emisji akcji, obligacji krótko lub średnioterminowych lub wykorzystanie innych instrumentów finansowych o mieszanych charakterze,

- zmiany związane z optymalizacją lub uproszczeniem struktury organizacyjnej grupy kapitałowej emitenta,

- zaangażowania nowego inwestora/partnera strategicznego dla całej grupy kapitałowej emitenta lub poszczególnych obszarów jej działalności" - czytamy także. 

Spółka podała, że na dzień publikacji niniejszego raportu nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnego scenariusza opcji, a ponadto nie ma pewności czy i kiedy taka decyzji zostanie podjęta w przyszłości.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)