Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
27.05.2019 18:14
A A A


Zarząd Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025, podała spółka. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy Tauron z 10% w 2018 r. do blisko 30% w 2025 r. i ponad 65% w 2030 r., podano także.

Trans Polonia odnotowała 4 tys.zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Apatora powołała prezesa  Mirosława Klepackiego oraz członka zarządu  Arkadiusza Chmielewskiego na nową wspólną kadencję na okres 2019-2022, podała spółka.

Polski Holding Nieruchomości  (PHN) rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 19,19 mln zł, tj. 0,41 zł na akcję za 2018 rok, podała spółka. 

Ferrum miało ok. 107,37 mln zł skonsolidowanych przychodów i 2,95 mln zł straty netto w I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują o przeznaczeniu w całości zysku za 2018 rok na kapitał zapasowy spółki, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 25 czerwca. 

Akcjonariusze Comarchu zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 12,2 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca.

Comarch chce wypłacić dywidendę w wysokości 12,2 mln zł, czyli 1,5 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Seleny FM podjęli uchwałę w sprawie wypłaty 6,85 mln zł dywidendy z zysku za rok 2018, podała spółka. To 30 groszy na akcję.

PZU Pomoc z Grupy PZU, rusza z ogólnopolską akcją "Wakacje z PZU. Bezpieczne Dziecko", która ma na celu bezpłatne objęcie dzieci polisą od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do końca wakacji szkolnych, czyli do 1 września, podało PZU. Polisa działa na całym świecie w trybie 24/7.

Akcjonariusze IMS zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2018 rok w wysokości 19 gr na akcję, tj. w łącznej wartości 6 028 626,28 zł, podała spółka.

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 19 389 000 zł, tj. 0,23 zł na akcję, podała spółka.

Pozytywnie zakończyła się walidacja drugiego wniosku rejestracyjnego na lek o roboczej nazwie MabionCD20 przez EMA i tym samym przyjęto go do procedury oceny, podał Mabion.

PKO Leasing po przejęciu kontroli nad Prime Car Management (PCM) planuje włączyć usługi PCM do swojej oferty. Takie rozwiązanie pozwoli zaoferować klientom więcej modeli aut na atrakcyjnych warunkach oraz jeszcze wygodniejsze rozwiązania związane z zarządzaniem flotą, poinformowali przedstawiciele instytucji.

Bumech wydobył 102 247 t rudy boksytu w Czarnogórze w okresie styczeń-kwiecień 2019 r., co oznacza wzrost o ponad 10% r/r, podała spółka.

Unimot osiągnął według wstępnych danych przychody ze sprzedaży w wysokości 356,84 mln zł w ujęciu jednostkowym w kwietniu, podała spółka. To o ponad 50% więcej niż rok wcześniej.

CI Games zawarł umowę dystrybucyjną dotyczącą gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" ("SGWC") ze spółką Koch Media GmbH z Austrii, podała spółka.

APS Energia może przeprowadzić skup akcji w I połowie 2020 r., poinformował ISBnews prezes Piotr Szewczyk.

APS Energia planuje inwestować w badania i rozwój, m.in. w obszarze trakcji. Pierwsza sprzedaż urządzenia napędowego dla tramwajów powinna nastąpić w I połowie 2020 r., poinformował ISBnews prezes Piotr Szewczyk.

APS Energia liczy na co najmniej powtórzenie ubiegłorocznych wyników w 2019 r. i podtrzymuje strategiczny cel średniorocznego wzrostu przychodów do 20%, poinformował ISBnews prezes Piotr Szewczyk.

Rada dyrektorów ČEZ zaktualizowała politykę dywidendową, przewidując, że na dywidendę będzie przeznaczane 80-100% skorygowanego skonsolidowanego zysku netto rocznie zamiast dotychczasowych 60-100% zysku, podała spółka.

Arts Alliance planuje wspólną produkcję gry z QED Software. Spółki podpisały list intencyjny, który ostatecznie ma prowadzić do zawarcia umowy inwestycyjnej, podano w komunikacie.

Rada dyrektorów ČEZ zaktualizowała politykę dywidendową, przewidując, że na dywidendę będzie przeznaczane 80-100% skorygowanego skonsolidowanego zysku netto rocznie zamiast dotychczasowych 60-100% zysku, podała spółka.

Gino Rossi zawarło z CCC umowę objęcia akcji imiennych serii K, podała spółka. Wskutek zawartej umowy CCC objęło 120 500 000 nowo utworzonych akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 0,5 zł każda i łącznej wartości nominalnej 60 250 000 zł, po cenie emisyjnej 0,5 zł za jedną akcję i łącznej cenie emisyjnej 60 250 000 zł.

Kernel odnotował 25,89 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r. obr. 2018/2019 wobec 39,08 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron Polska Energia odnotował 524,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 636,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Banku Pekao, po uwzględnieniu oceny odpowiedniości, powołała Magdalenę Zmitrowicz, powierzając jej pełnienie funkcji wiceprezes zarządu banku oraz Piotra Wetmańskiego, powierzając mu pełnienie funkcji członka zarządu banku z dniem następującym po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 w skład zarządu na nową, wspólną, trwającą trzy lata kadencję, podał bank.

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 2 417 864 400 zł, co oznacza wypłatę w wysokości 2,8 zł na jedną akcję, podała spółka.

(ISBnews)