Rafako miało 1,31 mln zł zysku netto, 1,34 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

ISBNews
28.05.2019 08:00
A A A


Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Rafako odnotowało 1,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 8,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,34 mln zł wobec 17,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 312,7 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 297,93 mln zł rok wcześniej.

"Największy, bo prawie 70-cio procentowy udział w przychodach Grupy Kapitałowej RAFAKO w omawianym okresie stanowiły przychody odnotowane przez spółkę Rafako (tj. 216,7 mln zł). Około 27% sprzedaży wygenerowane zostało przez spółkę celową SPV Jaworzno (E003B7 sp. z o.o.), odpowiedzialną za realizację największego kontraktu w portfelu zamówień grupy, jakim nadal pozostaje budowa bloku energetycznego Jaworzno o mocy 910 MW. Za pozostałe około 4% sprzedaży w I kwartale 2019 roku odpowiadały pozostałe spółki z grupy, w tym przede wszystkim Rafako Engineering" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Grupa Rafako odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 5% r/r w I kw. br. Jednostkowo Rafako odnotowało natomiast 43-procentowy wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym, który jest związany ze stopniem zaawansowania prac na kontraktach dotyczących: (i) budowy bloku elektrociepłowni w Wilnie, (ii) budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin w Elektrowni Kozienice oraz (iii) budowy gazociągu DN700 Goleniów - Płoty, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 0,29 mln zł wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)