Mercor: Środki z emisji akcji zainwestujemy w produkcję i sprzedaż mcr Silboard

ISBNews
28.05.2019 08:10
A A A


Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Mercor zamierza przeznaczyć środki pozyskane w drodze emisji akcji do inwestora finansowego na finalizację inwestycji w fabrykę płyty mcr Silboard koło Płocka oraz zabezpieczenie środków obrotowych na dalszą ekspansję, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Krempeć.

"Uznaliśmy, że pozyskanie inwestora finansowego to optymalne rozwiązanie. Przeprowadzając przegląd opcji strategicznych, rozważaliśmy wejście w joint-venture, sprzedaż części biznesu. Partner finansowy i pozyskanie dodatkowych środków jest najlepszym pomysłem" - powiedział Krempeć w rozmowie z ISBnews.

Prezes podkreślił, że wycena giełdowa nie odpowiada bardzo stabilnej ścieżce rozwoju spółki, która osiąga od 4 lat między 12-18% wzrostu.

"Zbliżamy się do poziomu 400 mln zł  przychodów rocznie i widzimy dalsze możliwości rozwoju na przyszłe lata. Notujemy regularnie dobry organiczny wzrost, stale pracujemy nad poprawą płynności finansowej. Nasz wskaźnik dług netto/ EBITDA na koniec grudnia 2018 r. wynosił 2,7, czyli znacznie poniżej kowenantów bankowych. Spodziewamy się zbliżonego poziomu tego wskaźnika na koniec roku obrotowego 2018/19" - podkreślił.

"Przed nami kolejny etap procesu inwestycyjnego związanego z budową fabryki płyt mcr Silboard, bo wydane do tej pory 3 mln zł na linię produkcyjną to nie jest jedyny koszt. Chcemy mieć potem środki obrotowe na rozpoczęcie na dużą skalę sprzedaży płyt. To da nam na komfort w realizacji strategicznego kierunku rozwoju" - kontynuował prezes.

Poinformował, że Mercor negocjuje z instytucjami finansowymi. Maksymalna przewidziana przez zarząd liczba akcji nowej emisji odpowiada 19,99% istniejących akcji. Decyzja zostanie podjęta zgodnie z wcześniejszym komunikatem na początku III kw.

Inwestycja koło Płocka ma natomiast się zakończyć w ciągu ok. roku i od razu osiągnąć docelowe moce produkcyjne, które będą - według prezesa - kilkunastokrotnie większe w stosunku do obecnej produkcji z linii demonstracyjnej. Zautomatyzowana linia nie będzie wymagała zwiększenia zatrudnienia przez Mercor.

Zarząd szacuje, że do ok. 10% produkcji płyty spółka wykorzysta na swoje potrzeby, do zastosowania w innych własnych produktach m.in. z pionu wentylacji pożarowej - co może mieć pozytywne przełożenie na marże np. na sprzedawanych klapach przeciwpożarowych.

"Ta duża inwestycja wpisuje się w naszą strategię wzrostu opartego na dywersyfikacji produktowej. Dołączając innowacyjne płyty będziemy mieli pełną paletę wyrobów. Dzięki temu biznes ma coraz lepszą bazę, by rosnąć i generować coraz lepsze wyniki" - podsumował Krempeć.

W połowie maja Mercor poinformował, że w ramach przeglądu opcji strategicznych uznał pozyskanie inwestora finansowego poprzez emisję akcji w liczbie nie większej niż 19,99% istniejących i dopuszczonych do obrotu na GPW za najkorzystniejsze dla dalszego rozwoju.

W ubiegłym tygodniu grupa kupiła kompletną linię technologiczną, która służyć będzie do produkcji płyt ognioodpornych mcr Silboard w zakładzie produkcyjnym w Mirosławiu koło Płocka. Wartość transakcji wyniosła 3 mln zł netto.

Jak podała wtedy spółka, linia technologiczna pozwoli grupie na dokończenie rozpoczętej inwestycji w płytę mcr Silboard i przejście od produkcji demonstracyjnej do produkcji przemysłowej tego wyrobu.

Urządzenia zostały zakupione przez grupę od syndyka masy upadłości Quartec sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wszemirowie. Wcześniej były one wykorzystywane do produkcji płyt elewacyjnych. Wartość rynkowa zakupionej linii technologicznej wynosiła 36 mln zł netto.

Płyta mcr Silboard (pion zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji) ma szerokie zastosowanie do ochrony przeciwpożarowej wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych, zarówno użyteczności publicznej, przemysłowych, obiektów zabytkowych czy inteligentnych budynków.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)