KNF zezwoliła Bankowi Pekao na prowadzenie działalności maklerskiej

ISBNews
29.05.2019 08:18
A A A


Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia Bankowi Pekao na prowadzenie działalności maklerskiej, podała Komisja.

"Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia Bankowi Polska Kasa Opieki SA na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:
- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,
- doradztwa inwestycyjnego,
- świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
- świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną" - czytamy w komunikacie.

Bank Pekao jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. 

(ISBnews)