Mostostal Warszawa miał 0,83 mln zł zysku netto, 6,34 mln zł EBIT w I kw. 2019

ISBNews
30.05.2019 08:13
A A A


Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 0,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa kapitałowa w I kwartale 2019 r. zanotowała zysk netto w kwocie 1 592 tys. zł ogółem (w I kwartale 2018 r. strata netto wyniosła 5 200 tys. zł). Wpływ na wyniki grupy kapitałowej mają w dalszym ciągu wzrost cen materiałów i usług podwykonawców, co powoduje, że marża na realizowanych kontraktach długoterminowych zawartych 2-3 lata temu jest niższa od zakładanej, podkreślono w raporcie.

"W I kwartale 2019 r. wpływ na wynik finansowy miały: odpis aktywa podatkowego przez spółkę dominującą w kwocie 665 tys. zł w związku z uznaniem części kosztów za niestanowiące podatkowego kosztu uzyskania przychodu oraz koszty finansowe z tytułu odsetek od pożyczek otrzymanych od Acciona Construcción w kwocie 2 442 tys. zł" - podano w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,34 mln zł wobec 0,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 271,38 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 194,09 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 0,67 mln zł wobec 1,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)