Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydują 25 VI o 0,93 zł dywidendy na akcję

ISBNews
30.05.2019 08:22
A A A


Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 czerwca o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 594,8 mln zł, czyli 0,93 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

"Przeznacza się zysk netto spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 488 520 113,73 zł w całości na wypłatę dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznacza się również kwotę 106 257 681,15 zł z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych. Łączna kwota dywidendy wynosi 594 777 794,88 zł tj. 0,93 zł na 1 akcję" - czytamy w projekcie.

Dzień dywidendy ustalony został na 1 lipca 2019 r., a wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach:

pierwsza transza w kwocie 287 795 707,20 zł, tj. 0,45 zł na jedną akcję - w dniu 3 lipca 2019 roku;

druga transza w kwocie 306  982 087,68 zł, tj. 0,48 zł na 1 akcję - w dniu 1 października 2019 roku.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)