Maxcom miał 0,85 mln zł zysku netto, 1,45 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

ISBNews
30.05.2019 08:58
A A A


Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Maxcom odnotował 0,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,45 mln zł wobec 1,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,38 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 19,26 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Maxcom za pierwszy kwartał 2019 roku wyniosły 30 382 tys. zł i były o 58% wyższe od przychodów analogicznego okresu 2018 roku, z czego 3 600 tys. zł jest efektem zwiększenia składu grupy w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku. Sprzedaż produktów oferowanych przez grupę realizowana jest zarówno w kraju, jak i za granicą. Przychody ze sprzedaży krajowej stanowiły w pierwszym kwartale 2019 roku 70% przychodów grupy, udział sprzedaży zagranicznej w przychodach ze sprzedaży ogółem kształtował się na poziomie ok. 30%. Wzrost przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie był przede wszystkim następstwem zwiększania skali działalności grupy. Realizowana strategia sprzedażowo-marketingowa spowodowała pozytywny efekt w postaci wyższej sprzedaży we wszystkich kanałach sprzedaży zarówno w kraju jak i zagranicą" - podano w raporcie.

Koszty działalności operacyjnej wzrosły w pierwszym kwartale 2019 roku o 64% r/r. Zasadniczy wpływ na wzrost kosztów miały koszty intensywnych działań marketingowych oraz reklamowych Maxcom, a także wzrost płac. W omawianym okresie skonsolidowany zysk z działalności operacyjny wyniósł 1 442 tys. zł i był niższy o 14% od zysku operacyjnego za pierwszy kwartał 2018 roku (1 686 tys. zł). Wynik z działalności operacyjnej został pomniejszony o ujemne saldo działalności operacyjnej i finansowej. Grupa kapitałowa zakończyła pierwszy kwartał 2019 roku wynikiem brutto na poziomie 1 108 tys. zł, który był o 31% niższy od wyniku analogicznego okresu 2018 roku, wskazano także.

W marcu 2019 r. uległa przedłużeniu na czas nieokreślony umowa dystrybucyjna z Meizu Telecom Company Limited z siedzibą Hong Kong'u. Przedmiotem umowy jest dystrybucja przez spółkę na terytorium Polski produktów Meizu Telecom Company Limited. Kontynuacja współpracy z Meizu Telecom Company Limited jest częścią strategii dynamicznego rozwoju, między innymi przez pozyskanie znaczących partnerów biznesowych oraz rozszerzenie oferowanego asortymentu wysokiej jakości smartfonów, dodano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 0,84 mln zł wobec 1,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Maxcom ma kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest też właścicielem marek Maxton, pod którą sprzedaje głośniki bezprzewodowe, FitGo (marka obejmująca zegarki multimedialne (smartwatche), opaski fitness (smartbandy) oraz hulajnogi elektryczne) oraz ACC+ (akcesoria do smartfonów). Jest również wyłącznym dystrybutorem smartfonów nowej technologii Meizu w Polsce. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

(ISBnews)