Enea Operator chce przeznaczyć na rozwój ponad 7,8 mld zł w latach 2020-2025

ISBNews
30.05.2019 09:44
A A A


Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Enea Operator - spółka zależna Enei - chce przeznaczyć na rozwój ponad 7,8 mld zł w ciągu najbliższych sześciu lat, zgodnie z projektem "Planu Rozwoju na lata 2020-2025", podała Enea. Projekt został przyjęty przez zarząd spółki i skierowany do uzgodnienia z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

"Niepodważalny wpływ na skrócenie czasu przerw w dostawie energii mają właściwie zaplanowane inwestycje. Dlatego też przygotowując projekt nowego Planu Rozwoju przyjęliśmy założenie kontynuacji obranych w latach poprzednich kierunków działań, aby kolejnymi inwestycjami wzmacniać i coraz mocniej uodparniać naszą sieć na coraz częstsze anomalia pogodowe. Zrównoważony rozwój to w naszym rozumieniu także zwiększanie możliwości przyłączania nowych odbiorców i wytwórców OZE. Jednocześnie z determinacją realizujemy budowę inteligentnej sieci energetycznej, którą nasycamy innowacyjnymi rozwiązaniami, co pozwala nam zarządzać jej pracą w coraz bardziej zautomatyzowany sposób z korzyścią dla klientów" - powiedział prezes Enei Operator Andrzej Kojro, cytowany w komunikacie.

Jak podaje spółka, nakłady na infrastrukturę sieciową przekroczą 7 mld zł.

"Przeznaczone zostaną zarówno na realizację procesu przyłączania do sieci podmiotów - w tym również źródeł odnawialnych, modernizację infrastruktury na każdym poziomie napięć, jak również budowę sieci inteligentnych. Praktycznie każda z zapisanych w Planie Rozwoju inicjatyw ukierunkowana jest przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz wskaźników niezawodności dostaw energii. Istotna część środków skierowana jest również na rozwój i modernizację infrastruktury teleinformatycznej, wymianę środków transportu, modernizację i rozbudowę zapleczy oraz inne elementy wspomagające działalność dystrybucyjną, w tym narzędzia i sprzęt specjalistyczny" - czytamy dalej.

"Nasza sieć staje się coraz bardziej odporna na uszkodzenia i dzięki temu zapewnia coraz większą satysfakcję klientów z jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Tym bardziej cieszy możliwość kontynuacji przyjętego kierunku, o czym świadczy poziom planowanych nakładów, gdzie dzięki stałej tendencji wzrostowej mamy możliwość dalszej modernizacji naszej infrastruktury. Wyrażam przekonanie, iż prezes URE podzieli naszą wizję rozwoju i zaakceptuje proponowane inwestycje a także poziomy środków niezbędnych na ich realizację" - dodał wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej Marek Szymankiewicz, cytowany w komunikacie.

Po weryfikacji i uzgodnieniu z prezesem URE dokument będzie określał poziom nakładów inwestycyjnych, które Enea Operator będzie mogła realizować w ciągu najbliższych 6 lat. Przygotowany projekt Planu Rozwoju to jednak dopiero początek drogi administracyjnej jego uzgodnienia z prezesem Urzędu. Spółka szacuje, że proces uzgadniania zakończy się prawdopodobnie jesienią, równolegle z procesem zatwierdzania taryfy dystrybucyjnej na 2020 rok.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)