Trakcja miała 15,49 mln zł straty netto, 20,67 mln zł straty EBIT w I kw. 2019

ISBNews
31.05.2019 07:33
A A A


Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI odnotowała 15,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 22,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 20,67 mln zł wobec 23,77 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 228,5 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 205,1 mln zł rok wcześniej.

"W okresie I kwartału 2019 roku Grupa Trakcja uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 228 504 tys. zł, które zwiększyły się o 23 408 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2018. Koszt własny sprzedaży wzrósł o 18 232 tys. zł i wyniósł 231 321 tys. zł. Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 2 817 tys. zł. Wynik brutto ze sprzedaży zwiększył się o 5 176 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża wyniku brutto ze sprzedaży wyniosła -1,2% w I kwartale 2019 roku, natomiast w analogicznym okresie roku 2018 osiągnęła poziom -3,9%. Czynniki, które miały najistotniejszy wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży oraz wyniki I kwartału 2019 roku, to charakterystyczna dla podmiotów działających w branży budowlanej sezonowość sprzedaży, która cechuje się znacznie niższym poziomem uzyskiwanych przychodów w pierwszym kwartale roku i generowaniem znacznej części przychodów ze sprzedaży w drugiej połowie roku kalendarzowego" - czytamy w raporcie.

Portfel zamówień budowlanych grupy na dzień 31 marca 2019 roku wyniósł 2 701 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów). W I kwartale roku spółki z grupy podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 250 mln zł (z wyłączeniem wartości robót przypadających na konsorcjantów).

"Aktualny portfel zamówień Grupy Trakcja na dzień 31 marca 2019 roku zapewnia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnym roku obrotowym. Udział w nowych przetargach w 2019 roku pozwoli grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 3,33 mln zł wobec 9,57 mln zł straty rok wcześniej.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)