4fun Media miało 0,17 mln zł straty netto, 0,75 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

ISBNews
31.05.2019 07:35
A A A


Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - 4fun Media odnotowało 0,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,4 mln zł wobec 1,73 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 0,75 mln zł wobec 2,4 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,89 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 11,4 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów w raportowanym okresie był możliwy głównie dzięki rosnącej sprzedaży reklam zewnętrznych (wzrost o 27%), utrzymaniu poziomu przychodów agencji reklamowej, a także pojawieniu się nowych źródeł przychodu (sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, działalności produkcyjnej i działalności portali internetowych na łącznym poziomie 1 689 tysięcy złotych), co było możliwe dzięki postępującej dywersyfikacji źródeł przychodu oraz inwestycji w nowe segmenty działalności" - czytamy w raporcie.

Głównym źródłem przychodów w okresie trzech miesięcy 2019 roku była sprzedaż reklam telewizyjnych, która w raportowanym okresie wyniosła 3,99 mln zł, niższa niż rok wcześniej o 26%. Stanowiła ona 30,9% całości sprzedaży grupy kapitałowej (w porównywalnym okresie było to odpowiednio 47,2%), co świadczy o postępującej z roku na rok istotnej dywersyfikacji przychodów 4fun Media, podkreślono.

"Niższa sprzedaż reklam telewizyjnych w 2019 roku była spowodowana przede wszystkim niższą oglądalnością kanałów należących do 4fun Media S.A. (r/r o 0,16 pkt proc.). Biorąc to pod uwagę, zarząd spółki przyjął plan restrukturyzacji kosztów w tym segmencie, co powinno przełożyć się na poprawę rentowności w kolejnych kwartałach" - czytamy dalej.


W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 0,15 mln zł wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media S.A. jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media S.A. należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun Sp. z o.o. oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network Sp. z o.o. Skonsolidowane przychody wyniosły 60,93 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)