BIEC: WRP wzrósł o 0,4 pkt m/m w V, sezonowy maleje napływ ofert pracy

ISBNews
31.05.2019 09:00
A A A


Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,4 pkt m/m w maju 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Trzy składowe wskaźnika oddziałują w kierunku wzrostu jego wartości, a tym samym prognozują możliwość wzrostu stopy bezrobocia, a pięć zmiennych oddziałuje w kierunku spadku wartości wskaźnika, a tym samym dalszego spadku stopy bezrobocia. W największym stopniu dotyczy to danych nt. liczby wakatów trafiających do powiatowych urzędów pracy, podało Biuro.

Zmienną, która najbardziej negatywnie wpływa na prognozy sytuacji krótkookresowej na rynku pracy jest liczba osób bezrobotnych, które wyrejestrowały się z urzędu pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia.

"W kwietniu pracę znalazło 'zaledwie' 63 tys. osób bezrobotnych, co oznacza miesięczny spadek wielkości odpływu o 12%. Z kolei, w porównaniu do kwietnia 2018 roku pracę znalazło o niespełna 10 tys. mniej osób bezrobotnych (spadek na poziomie niespełna 14%)" - czytamy w raporcie.

Dobrą sytuację na rynku pracy oraz stosunkowo pozytywne oczekiwania przedsiębiorców zdają się potwierdzać badania koniunktury, podano także.

"Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej GUS w ujęciu miesięcznym nie uległ istotnym zmianom. Ogólna ocena sytuacji gospodarczej uległa lekkiej poprawie, natomiast pogorszyły się prognozy zatrudnieniowe menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych. Obecnie zbliżony odsetek firm deklaruje w najbliższej przyszłości wzrost, jak i spadek wielkości zatrudnienia. W przekroju wielkości firm nieco lepsze prognozy formułują przedsiębiorstwa duże, małe są mniej skłonne powiększać zatrudnienie" - czytamy w materiale.

(ISBnews)