PFR: W ewidencji PPK znajduje się obecnie 17 podmiotów, głównie TFI

ISBNews
31.05.2019 11:11
A A A


Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zostało wpisanych do tej pory 17 podmiotów zarządzających. Zarządzane przez nie instytucje finansowe mogą uczestniczyć w systemie pracowniczych planów kapitałowych (PPK), podał PFR.

"Instytucje wpisane do tej pory do ewidencji PPK to (w kolejności alfabetycznej):
? Aegon PTE S.A.
? Aviva Investors TFI S.A.
? AXA TFI S.A.
? Compensa TUNŻ S.A.
? Esaliens TFI S.A.
? Investors TFI S. A.
? Millennium TFI S.A.
? Nationale-Nederlanden PTE S.A.
? NN Investment Partners TFI S.A.
? Pekao TFI S.A.
? PKO TFI S.A.
? Pocztylion Arka PTE
? Santander TFI S.A.
? TFI Allianz Polska S.A.
? TFI PZU S.A.
? Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Warta" S.A.
? Union Investment TFI S.A.
Dodatkowo wniosek do PFR o wpisanie do ewidencji złożyła kolejna instytucja" - czytamy w komunikacie.  

Lista podmiotów zarządzających, które zostały wpisane do ewidencji PPK jest sukcesywnie umieszczona na Portalu MojePPK.pl. Obecnie znajdują się tam oferty 11 podmiotów.

Instytucjami finansowymi, które mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK, są wyłącznie: fundusz inwestycyjny, zarządzany przez TFI; fundusz emerytalny, zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne (PrTE); zakład ubezpieczeń.

PFR przypomina, że aby dana instytucja została wpisana do ewidencji PPK, musi spełnić szereg wymogów: posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń - co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;  posiadać kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń - dopuszczone środki własne w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych (rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych);  a także zarządzać odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty.

(ISBnews)