Grupa Lotos przesunęła termin gotowości do rozruchu DCU w Proj. EFRA o 30 dni

ISBNews
31.05.2019 13:52
A A A


Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Lotos Asfalt, spółka zależna Grupy Lotos, podpisała z generalnym wykonawcą Projektu EFRA, firmą Kinetics Technology (KT), aneks do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę Kompleksu Koksowania (DCU) wraz z instalacjami towarzyszącymi) oraz Kompleksu Produkcji Wodoru (HGU), podał Lotos. Zgodnie z zapisami aneksu, przesunięciu ulega termin osiągnięcia stanu gotowości do rozruchu (Ready For Start Up - RFSU) ostatniego z kompleksów Projektu EFRA - Kompleksu Koksowania, do dnia 30 czerwca 2019, to jest o 30 dni w odniesieniu do terminu obowiązującego do dnia zawarcia przedmiotowego aneksu.

"Główną przyczyną przesunięcia powyższego terminu jest dążenie Lotos Asfalt Sp. z o.o. do zapewnienia bezspornej gotowości technicznej Kompleksu Koksowania do prowadzenia prac rozruchowych i uruchamiania instalacji. Emitent wskazuje, że rozruch instalacji składających się na Kompleks Koksowania, tak jak w przypadku pozostałych, już działających instalacji tego Projektu (HGU i HVDU), leży po stronie spółek z grupy kapitałowej Lotos, a nie KT" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Grupa Lotos podała, że przesunięcie terminu RFSU Kompleksu Koksowania nie opóźni wystąpienia pełnych planowanych efektów ekonomiczno-finansowych, wynikających z eksploatacji wszystkich instalacji Projektu EFRA. W tym zakresie spółka podtrzymuje swoje szacunki, zakładające, że takie pełne planowane efekty ekonomiczno-finansowe pojawią się w skonsolidowanych wynikach finansowych spółki w IV kwartale 2019 roku.

Całkowity budżet inwestycji pozostaje również bez zmian, dodano.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)