UOKiK skierował do II etapu postępowanie dot. przejęcia BillBird

ISBNews
03.06.2019 10:37
A A A


Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności kontroli nad BillBird, podał Urząd. Według UOKiK, w tej sprawie istnieje ryzyko ograniczenia konkurencji. 

"Transakcja została zgłoszona do UOKiK na początku lutego 2019 r. Jej uczestnicy oferują doładowania do telefonów komórkowych (tzw. pre-paid), doładowania do energetycznych liczników przedpłaconych oraz obsługują różnego rodzaju transakcje płatnicze" - czytamy w komunikacie.

Analiza wniosku wykazała, że łączne udziały uczestników koncentracji na jednym z rynków przekraczają próg 40%. Może to oznaczać powstanie pozycji dominującej oraz istotnego ograniczenia konkurencji, dlatego w tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania rynku, podano również.

Rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. Prezes UOKiK może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację albo zakazać jej przeprowadzenia.

(ISBnews)