Kruk wyemituje 6-letnie niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 35 mln zł

ISBNews
03.06.2019 16:36
A A A


Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Kruk podjął decyzję w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii AH1, podała spółka. Emisja obejmie nie więcej niż 35 tys. oligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji.

"Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 miesiące. [...] Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 31 lipca 2019 roku. Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu" - czytamy w komunikacie.

Intencją spółki jest rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, podano również.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)