Konsorcjum Ursus Bus złożyło część wymaganych dokumentów w NCBR

ISBNews
04.06.2019 08:10
A A A


Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi m.in. Ursus w restrukturyzacji, złożyło część dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, podała spółka.

Jednocześnie Ursus poinformował, że zamawiający nie uwzględnił wniosku lidera konsorcjum Ursus Bus, tj. spółki Ursus Bus, zależnej od Ursusa, złożonego w dniu 31 maja 2019 r., o przedłużenie do 29 czerwca 2019 r. terminu na dostarczenie, wymaganych do umowy B+R, dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz pozostałych wymaganych informacji.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)