Fitch potwierdził rating BBB Energi, perspektywa stabilna

ISBNews
04.06.2019 08:16
A A A


Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Energi na poziomie BBB z perspektywą stabilną, ocenę na poziomie BBB dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji, a także ocenę na poziomie BB+ dla wyemitowanych przez Energę obligacji hybrydowych, podała spółka.

"Utrzymanie ratingu agencja uzasadnia dominującym udziałem w działalności Grupy Linii Biznesowej Dystrybucja, która charakteryzuje się niższym ryzykiem biznesowym oraz stabilnością przepływów operacyjnych w porównaniu z obszarem wytwarzania konwencjonalnego energii elektrycznej. W zakresie projektu budowy elektrowni Ostrołęka C jako czynniki mitygujące ryzyko biznesowe agencja podkreśla pozyskanie kontraktu z rynku mocy oraz partnerstwo strategiczne inwestora branżowego Enea S.A." - czytamy w komunikacie.

"Jednocześnie Fitch wskazuje, iż brak zamknięcia finansowania projektu do końca 2019 roku, zwiększenie zaangażowania finansowego Energi w projekcie ponad obecnie deklarowane bądź konieczność jego samodzielnej realizacji może rodzić ryzyko z perspektywy zachowania obecnego statusu ratingu. Ponadto, agencja podkreśla niepewność przepływów operacyjnych grupy w związku z dotychczasowym brakiem przepisów sankcjonujących mechanizm rekompensat w kontekście tzw. Ustawy o cenach energii w 2019 roku" - czytamy dalej.

Fitch szacuje, iż z uwagi na ambitny plan inwestycyjny oraz tymczasowy wpływ zamrożenia cen sprzedaży energii do odbiorców końcowych, w latach 2019-2020 wskaźnik dźwigni finansowej netto opartej na przepływach środków z działalności operacyjnej (FFO) może znajdować się na granicznym poziomie 3,5, po czym od 2021 roku spadnie do poziomu 3,2, podano również.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)