Ciech: Organ skarbowy podjął decyzję dot. zaległości podatkowej za 2015 r.

ISBNews
07.06.2019 08:12
A A A


Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wydał decyzje w następstwie postępowań podatkowych przeprowadzonych wobec spółek zależnych Ciechu - Ciech Soda Polska, Ciech Cargo, Ciech Pianki - w zakresie kontroli podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015. W wydanych decyzjach Urząd zakwestionował prawo każdej spółki zależnej do rozliczenia straty podatkowej z udziału w spółce osobowej pośrednio zależnej od Ciechu.

Przy podejmowaniu zakwestionowanych przez Urząd czynności spółki zależne korzystały z usług profesjonalnych doradców, podano.

"Spółki zależne oraz ich doradcy nie zgadzają się z takim podejściem, dlatego każda spółka zależna zamierza podjąć czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Decyzje są nieostateczne i nie podlegają wykonaniu. Utrzymanie niekorzystnych dla spółek zależnych rozstrzygnięć w kolejnym etapie postępowania administracyjnego będzie wiązało się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego przez spółki zależne łącznie w wysokości 8,19 mln zł oraz dodatkowo odsetek za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą 2,09 mln zł, wskazano również.

"Potencjalne zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego wynikające z wyżej wskazanych decyzji oraz toczących się postępowań podatkowych w innych spółkach zależnych emitenta, w zakresie uprawnienia do rozliczenia straty z tytułu udziału spółek zależnych w spółce osobowej, wynoszą łącznie ok. 19,6 mln zł, a ewentualne odsetki wynoszą ok. 4,7 mln zł. Potencjalne zobowiązania podatkowe spółek zależnych od emitenta mogą ulec zwiększeniu w przypadku wszczęcia nowych kontroli podatkowych, w ramach których zostałoby zakwestionowane przez właściwe urzędy skarbowe prawo do rozliczenia straty podatkowej przez spółki zależne od emitenta z tytułu udziału w spółce osobowej w kolejnych latach podatkowych" - czytamy dalej.

Spółki zależne analizują otrzymane decyzje pod kątem zasadności utworzenia rezerwy na podatek dochodowy i odsetki.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)