PGE GiEK: Blok nr 1 w Elektrowni Bełchatów zakończył pracę po 38 latach

ISBNews
07.06.2019 08:58
A A A


Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Blok energetyczny nr 1 o mocy 370 MWe w Elektrowni Bełchatów zakończył pracę po 38 latach działania, podała PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Od momentu przyłączenia go do sieci 29 grudnia 1981 r. przepracował ponad 240 tys. roboczogodzin i wyprodukował ponad 78 773 000 MWh energii elektrycznej, która trafiała do około 800 tysięcy gospodarstw domowych.

"Moc z wycofanej jednostki została uzupełniona w systemie elektroenergetycznym przez nowo budowany, ultranowoczesny blok energetyczny nr 5 w Elektrowni Opole. Jeszcze w tym roku system zasilony zostanie przez Grupę PGE energią z opolskiego bloku nr 6, w przyszłym roku - z nowego bloku w Elektrowni Turów, a w kolejnych latach z bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra" - czytamy w komunikacie.

Od 1 stycznia 2016 roku blok energetyczny nr 1 w Elektrowni Bełchatów pracował jako jednostka szczytowo-rezerwowa z rocznym limitem 1 500 roboczogodzin i do końca eksploatacji spełniał wszystkie obowiązujące normy środowiskowe. Obecnie w elektrowni pracuje 12 bloków energetycznych, w tym nowoczesny blok o mocy 858 MW, który w ubiegłym roku wykorzystywany był przez Operatora Systemu Przesyłowego w stopniu największym w historii jego eksploatacji. Po wyłączeniu bloku nr 1 Elektrownia Bełchatów jest nadal największym w Polsce producentem energii elektrycznej, podano również.

"Grupa PGE jest największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce z wolumenem na poziomie przekraczającym 40% produkcji, a największa spółka grupy, czyli PGE GiEK, zaspokaja w niektórych miesiącach ponad 36% krajowego zapotrzebowania na energię. Chcąc zachować pozycję lidera w branży energetycznej, musimy nieustannie rozwijać potencjał naszych elektrowni i wyposażać je w nowe moce wytwórcze. Dlatego właśnie zastępujemy jednostki starszej generacji, a taką był blok nr 1 Elektrowni Bełchatów, jednostkami ultranowoczesnymi o ogromnej mocy i sprawności. Takie inwestycje prowadzimy obecnie w Elektrowni Opole, Elektrowni Turów i niebawem w Elektrowni Dolna Odra. Nowo budowane bloki w tych lokalizacjach dostarczą do systemu łącznie blisko 3700 MW energii" - powiedział prezes PGE GiEK Robert Ostrowski, cytowany w komunikacie.

Budowa dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole, o łącznej mocy 1 800 MW, znajduje się w finalnej fazie realizacji. Po zakończeniu inwestycji Elektrownia Opole uplasuje się nie tylko w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie, ale również znacznie zwiększy swoją rolę w polityce bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TW energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Nowoczesne jednostki wytwórcze zaprojektowane zostały na 35 lat ciągłej pracy i z zapasem spełnią zaostrzone normy emisyjne. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, ich sprawność w produkcji energii elektrycznej będzie na poziomie ok. 46%, co przełoży się na znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, wskazano także.

Blok nr 5 w Elektrowni Opole został oddany do pełnej eksploatacji 31 maja, czyli pół miesiąca przed terminem przewidzianym w obecnie obowiązującym harmonogramie. Nowoczesna technologia wykorzystana przy budowie obu bloków pozwala na zredukowanie emisji dwutlenku węgla o ok. 25% na jednostkę wyprodukowanej energii w porównaniu do bloków starszej generacji, przypomniano.

"Intensywne prace trwają także na budowie bloku energetycznego o mocy 496 MW w Elektrowni Turów. Obecne zaawansowanie projektu wynosi ok. 90%. Nowy blok zastąpi, wycofane z eksploatacji, jednostki starszej generacji i pozwoli na odbudowanie mocy elektrowni do ok. 2 000 MW. Zgodnie z planem zostanie oddany do użytku w 2020 r." - czytamy.

W ramach dywersyfikacji paliw, poza budową nowych jednostek na węgiel, spółka rozpoczęła proces inwestycyjny budowy bloków gazowych w woj. zachodniopomorskim. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na budowę dwóch bloków gazowych o łącznej mocy ok. 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)