Donohoe: Polska jednym z ważniejszych rynków w planach eksportowych Irlandii

ISBNews
07.06.2019 10:12
A A A


Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Polska - ze swoim znaczącym wzrostem gospodarczym - jest jednym z ważniejszych rynków w realizacji planu Irlandii zakładającego wzrost eksportu irlandzkich firm poza Wielką Brytanię o 50% w latach 2017-2020, poinformowała ISBnews dyrektor Enterprise Ireland Marina Donohoe.

"Skupiamy się na rynkach z największym potencjałem gospodarczym i zdecydowanie Polska jest wśród nich. Nie bez znaczenia jest także coraz większa aktywność polskich przedsiębiorców wśród liczącej 130 tys. osób Polonii, buduje to również nasz wspólny potencjał budowania więzów gospodarczych" - powiedziała ISBnews Donohoe. 

Wskazała, że przez 30 lat współpracy gospodarczej ponad 400 irlandzkich firm eksportowało do Polski, a 60 z nich ma tutaj swoje oddziały, są to zarówno duże firmy, jak CRH, PM Group czy Icon Clinical Research, ale też małe firmy produkcyjne i zajmujące się rozwojem oprogramowania. Firmy te reprezentują zdecydowaną większość sektorów gospodarki.

"Polska jest terenem znaczących zagranicznych inwestycji bezpośrednich (FDI) podobnie jak Irlandia. Mamy firmy z know-how obsługi takich inwestycji - czy to produkcyjnych, przemysłowych, czy technologicznych i liczymy na partnerstwa z polskimi firmami przy obsłudze projektów FDI" - wskazała dyrektor misji gospodarczej Irlandii.

Podkreśliła również potencjał współpracy polskich i irlandzkich firm w obszarze technologicznym czy rozwiązań IT dla wielu branż.

"Zainteresowanie Polską wśród naszych przedsiębiorców i dotychczasowe doświadczenia współpracy gospodarczej dają wielosektorowy potencjał wspólnego działania. Mamy bardzo rozwinięty sektor rolniczy w Irlandii, który adoptuje rozwiązania technologiczne, z których również polskie rolnictwo może skorzystać. W popularnym obecnie fintech Irlandia specjalizuje się w obszarze technologii regulacyjnej (tzw. regtech) i płatnościach. Widzę również zainteresowanie polskich kontrahentów irlandzkimi produktami konsumenckimi, jak naturalne kosmetyki" - wymieniła Donohoe. 

Irlandzka misja handlowa pod przewodnictwem przedstawicieli Enterprise Ireland, irlandzkiej agencji rządowej wspierającej irlandzki eksport, spotyka się z przedstawicielami polskich przedsiębiorstw zainteresowanych ofertą irlandzkich firm. Przedstawiciele irlandzkiego rządu liczą na dalszy rozwój współpracy między polskimi i irlandzkimi firmami, szczególnie w zakresie nowych technologii.

Obecnie wartość polsko-irlandzkiej wymiany handlowej to 3,5 mld euro i rośnie o 10-15% rocznie. Z różnych analiz wynika także, że polska społeczność w Irlandii jest coraz bardziej aktywna biznesowo. Można dostrzec między innymi coraz więcej przykładów firm założonych przez Polaków i wspieranych finansowo oraz logistycznie przez Enterprise Ireland (odpowiednik Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu).

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)