Konsorcjum Ursus Bus zostało wykluczone z przetargu NCBR

ISBNews
11.06.2019 08:12
A A A


Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wykluczyło konsorcjum Ursus Bus i odrzuciło jego ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, podał Ursus.

"Powodem ww. stanowiska zamawiającego jest niedostarczenie przez konsorcjum Ursus Bus wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia. Dodatkowo konsorcjum Ursus Bus otrzymało od zamawiającego pismo, w którym zamawiający, wobec wykluczenia konsorcjum Ursus Bus, [...] unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie partnerstwa innowacyjnego (NR 44/17/PI) na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego" - czytamy w komunikacie.

W związku z otrzymaną korespondencją Ursus rozważy podjęcie działań odwoławczych, podano również.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)