Moody's podwyższył rating Cyfrowego Polsatu do Ba1, perspektywa stabilna

ISBNews
11.06.2019 16:44
A A A


Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Moody's Investors Service podwyższył rating korporacyjny Cyfrowego Polsatu do poziomu Ba1 z poziomu Ba2, zmieniając perspektywę ratingu na stabilną z pozytywnej, podała spółka.

"W uzasadnieniu agencja Moody's podała, że podwyższenie ratingu odzwierciedla:
(1) poprawę podstawowych wskaźników zadłużenia grupy, która nastąpiła w okresie ostatnich dwóch lat,
(2) jej wiodącą pozycję na rynku usług płatnej telewizji, wideo online, stacjonarnej i mobilnej telefonii oraz usług szerokopasmowych,
(3) korzyści płynące z faktu bycia zintegrowaną grupą medialno-telekomunikacyjną dysponującą w pełni konwergentną ofertą,
(4) publiczne zobowiązanie do osiągnięcia w średnim horyzoncie czasowym poziomu zadłużenia, mierzonego wskaźnikiem dług netto/EBITDA, w wysokości 1,75x oraz
(5) generowanie silnych i stabilnych strumieni wolnych przepływów pieniężnych" - czytamy w komunikacie.

Ponadto poziom ratingu kredytowego grupy odzwierciedla:
(1) stabilny profil działalności operacyjnej, pomimo silnego wzrostu PKB w Polsce, ze względu na trudniejszą dynamikę rynku w segmencie mobilnych usług telekomunikacyjnych niż na rynku płatnej telewizji,
(2) spodziewane wznowienie wypłaty dywidendy w bieżącym roku,
(3) koncentrację działalności grupy na Polsce, która jest wysoce konkurencyjnym rynkiem oraz (4) oczekiwane przez Moody's spowolnienie wzrostu PKB w kraju w latach 2019-2020 przy rosnącym poziomie inflacji, podano dalej.

"W opinii Moody's w horyzoncie średnioterminowym pozytywna presja na rating jest mało prawdopodobna z uwagi na relatywnie niewielką skalę grupy w porównaniu do jej odpowiedników posiadających zbliżony rating, koncentrację działalności wyłącznie na Polsce i obecną politykę finansową, która zakłada osiągnięcie wskaźnika długu netto/EBITDA na poziomie 1,75x. Tym niemniej, pozytywna presja na rating może pojawić się w przyszłości jeżeli Grupa będzie wykazywać stabilne przychody, poprawiać wynik EBITDA i marżowość oraz kontynuować redukcję zadłużenia. Z drugiej strony, negatywną presję na ocenę ratingową mogłoby wywrzeć istotne pogorszenie wyników operacyjnych Grupy lub wzrost poziomu zadłużenia powyżej określonych poziomów wskaźników zdefiniowanych przez Moody's" - czytamy także.

Rating nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany, zastrzeżono w komunikacie. 

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)