Schweerbau i SBM mają umowę na remont linii Wrocław-Świdnica za 200 mln zł netto

ISBNews
12.06.2019 13:18
A A A


Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały umowę z konsorcjum Schweerbau GmbH i SBM sp. z o.o. o wartości zł 199,74 mln zł netto na rewitalizację linii z Wrocławia do Świdnicy przez Sobótkę, podały PLK.

"W ramach Krajowego Programu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, związanych z rewitalizacją linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. - Świdnica Przedmieście /wraz z linią 771 Świdnica Przedmieście - Świdnica Miasto. Umowa przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwoleń i decyzji koniecznych dla przeprowadzenia prac" - czytamy w komunikacie.

Dla pasażerów rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Wrocław-Świdnica oznacza dogodne i bezpieczne połączenia koleją do Wrocławia Głównego, bez stania w korkach na drogach, m.in. z okolic Wojszyc, Ołtaszyna i Partynic oraz rejonu Kobierzyc, Domasławia, Bielan Wrocławskich. Linia przebiega przez Sobótkę Zachodnią, dlatego z odnowionej trasy z pewnością skorzystają turyści, wyjeżdżający się w rejon masywu Ślęży czy do Świdnicy. Podróż z Wrocławia do Świdnicy w zależności od liczby przystanków zajmie ok. 60-80 min, podano także.

Na 14 przystankach między Wrocławiem a Świdnicą lepszy standard obsługi zapewnią wybudowane nowe, wygodne perony odpowiednio oświetlone i oznakowane. Obiekty umożliwią dostęp do pociągów wszystkim podróżnym, bez względu na możliwości ruchowe. Po pracach tory, obiekty i urządzenia sterowania na 60 km odcinku umożliwią przejazd pociągów z prędkością 80-100 km/godz. Poziom bezpieczeństwa zwiększy przebudowa 39 przejazdów kolejowo-drogowych, czytamy dalej.

W 2019 r. zaplanowano prace na odcinku Sobótka Zachodnia - Świdnica Miasto. Kolejne roboty Sobótka Zachodnia - Wrocław Gł. będą w roku następnym Zakończenie zadania planowane jest na przełomie 2020/2021 r.

"Znaczenie i atrakcyjność trasy kolejowej Wrocław - Sobótka Zach. - Świdnica wzrośnie po ukończeniu przebudowy odcinka, prowadzącego ze Świdnicy przez Jugowice do Jedliny Zdrój. Prace na tym odcinku rozpoczęły się jeszcze w 2018 r.; ich zakończenie zaplanowano do końca 2020 r. Przedsięwzięcie za 110 mln zł realizowane jest również z RPO województwa dolnośląskiego" - podkreśla PLK.

Projekt pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. - Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście - Świdnica Miasto" jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

(ISBnews)