Tauron uruchomił własny program akceleracyjny 'Tauron Progres'

ISBNews
13.06.2019 11:19
A A A


Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia uruchomił własny program akceleracyjny "Tauron Progres", służący poszukiwaniom podmiotów, których technologie odpowiadają na wyzwania zdefiniowane w Strategicznej Agendzie Badawczej, podała spółka.

"Uruchomienie własnego, elastycznego programu akceleracyjnego to szansa dla innowacyjnych podmiotów, by wspólnie rozwiązywać problemy współczesnej energetyki. Przyjęta w Tauronie Strategiczna Agenda Badawcza służy właśnie temu, by na wyzwania rozwojowe odpowiadać we współpracy z naszym otoczeniem biznesowym m.in. z dynamicznie rozwijającymi się w Polsce startupami" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Spółka przewiduje różne modele współpracy w zależności od specyfiki oferowanego rozwiązania, jego innowacyjności i zaawansowania technologicznego. Modele pozwolą na ocenę działania rozwiązania w warunkach rzeczywistych, jego dalszy rozwój, dają szansę na wdrożenie i wykorzystanie sprawdzonego rozwiązania w Grupie Tauron.

"Selekcja przedstawianych pomysłów odbywa się w kilku następujących po sobie etapach: ocena i analiza formularza zgłoszeniowego przez ekspertów, prezentacja rozwiązania przed ekspertami Tauron, uzupełnienie dokumentów na wniosek akceleratora, umowa i pilotaż" - czytamy dalej.

Po pilotażach uczestnicy programu uzyskają szeroki wachlarz możliwości podjęcia współpracy: m.in. poprzez inwestycje funduszu CVC, rozwijanie technologii w projekcie badawczo-rozwojowym lub na zasadach komercyjnych, podano także.

Zaprojektowany przez Tauron program otwarty jest na pomysły startupów, ośrodków akademickich, instytucji oraz osób indywidualnych. Nabór do programu jest ciągły.

"Tauron Progres to kolejny element rozwijanego w Tauronie ekosystemu innowacji, którego fundamentem jest Strategiczna Agenda Badawcza. Efektem tego strukturalnego podejścia są projekty badawczo-rozwojowe, które przynoszą już wielomilionowe korzyści, jak np. nowatorskie zastosowanie sorbentów do wychwytu szkodliwych emisji. Zapraszamy innowatorów oraz przedsiębiorców do współpracy w nowym projekcie" - powiedział wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda.

Tauron może zapewnić wieloetapowe wsparcie dla innowacyjnych firm - od udziału w programach akceleracyjnych po inwestycje w przedsiębiorstwa. To ostanie umożliwia fundusz inwestycyjny CVC Magenta, który może finansować start-upy we wczesnej fazie rozwoju w ramach PFR Starter FIZ, oraz zagwarantować kolejne rundy finansowania w fazie wzrostu w ramach PFR NCBR CVC, zaznaczono.

Tauron był już głównym partnerem programu mającego łączyć korporacje ze startupami w obszarze szeroko pojętych nowych technologii. Efektem rozpoczętego pod koniec 2016 r. programu Pilot Maker jest m.in nawiązanie dwustronnej współpracy i testowanie rozwiązań przygotowanych przez start-upy w większej skali, przypomniano także.

Z kolei poszukiwaniu przemysłowych innowatorów w obszarze smart city, smart home, industry 4.0 oraz inteligentnych sieci dystrybucyjnych służy aktualne zaangażowanie Taurona w program KPT ScaleUp. Szansę na 550 tys. zł na rozwinięcie innowacyjnego projektu i możliwość komercyjnego wdrożenia mają z kolei startupy w programie Pilot Maker Elektro ScaleUp.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18 121,75 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)