ZBP: Banki bardzo dobrze oceniają system poręczeń i gwarancji w Polsce

ISBNews
13.06.2019 16:46
A A A


Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Wartość rynku poręczeniowo-gwarancyjnego jest szacowana na ponad 264 mld zł czynnego portfela gwarancyjnego, w tym 164 mld zł to gwarancje i poręczenia publiczne, tj. ok. 44 mld zł nowych poręczeń i gwarancji rocznie. Ponad 15 mld zł rocznie stanowią komercyjne gwarancje bankowe, zaś resztę instrumenty publiczne (np. z BGK). W ocenie banków, dostępność poręczeń, czy gwarancji ze środków publicznych, wspomagających kredytobiorców jest bardzo dobra, wynika z raportu "Rynek poręczeniowo -gwarancyjny w Polsce. Ocena stanu i perspektywy rozwoju". 

Według raportu, przygotowanego na zlecenie Związku Banków Polskich, polski system poręczeniowo-gwarancyjny zaspokaja aktualne potrzeby rynku i jest oceniany przez jego adresatów - głównie przedsiębiorców, ale także sektor bankowy bardzo pozytywnie. 

Przedsiębiorcy doceniają takie korzyści wynikające z poręczeń jak: łatwiejszy dostęp do finansowania dłużnego dla firm nie posiadających wystarczających zabezpieczeń, korzystniejsze warunki kredytowania, niższą cenę gwarancji lub poręczenia od alternatywnych zabezpieczeń, szybszy proces pozyskiwania finansowania, niż przy tradycyjnych zabezpieczeniach. 

"Najwyżej ocenianym instrumentem jest gwarancja de minimis. Kolejnym o wysokich notowaniach wśród banków zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych są instrumenty regwarantowane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, udzielane przez BGK, ale nie brakuje także pozytywnych ocen korzyści jakie dają instrumenty portfelowe EFI w sytuacji ich samodzielnego wdrożenia przez bank. Aktualna oferta regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych oceniana jest zaś przez banki głównie jako przeciętnie atrakcyjna. Pojawiają się także opinie o jej niskiej atrakcyjności" - czytamy w raporcie. 

Banki od wielu lat podkreślają potrzebę standaryzacji instrumentów i dokumentacji na szczeblu regionalnym, podano także. 

Jak wskazała wiceprezes Banku Pekao Magdalena Zmitrowicz, poręczenia i gwarancje to ważna część rynku finansowego, a ich wysoka dostępność wspiera akcję kredytową banków, tym samym ograniczając realnie ryzyko po stronie sektora bankowego. 

"W lipcu 2018 roku Bank Pekao podpisał z EFI największą w historii Polski umowę gwarancyjną w ramach instrumentów finansowych EFI COSME i dzięki tej umowie nasi klienci zyskali dostęp do nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych o wartości blisko 1,2 mld zł. Gwarancja ta nie jest pomocą publiczną i nie zmniejsza dostępnych limitów pomocy publicznej dla firmy.Ta gwarancja u nas jest bezpłatna, ponieważ mamy silne struktury i swoje biuro ds. Unii Europejskiej i biuro samo wystąpiło do Komisji Europejskiej i przygotowało tę umowę, podpisaliśmy dokument. Dzięki temu nasi klienci nie płacą za tę gwarancję. Wszędzie na rynku te gwarancje są płatne" - powiedziała Zmitrowicz podczas konferencji prasowej.

Dodała, że gwarancje COSME "są ogromnym sukcesem", podobnie jak program gwarancji de minimis, oferowanych przez BGK. 

"Ten program [de minimis ] jest zdecydowanym faworytem jeśli chodzi o zainteresowanie klientów banku w zakresie poręczeń. Według raportu, ten program jest najlepiej ocenianym instrumentem poręczeniowo gwarancyjnym, udzielanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego" - podkreśliła. 

Z raportu wynika, że z punktu widzenia przedsiębiorców bardzo korzystnym rozwiązaniem jest kompleksowa oferta gwarancyjna Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który oferuje obecnie bankom współpracującym gwarancje de minimis, gwarancje bez pomocy publicznej - dzięki wsparciu w ramach COSME, gwarancje w ramach Programu Polska Cyfrowa (dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych), a także gwarancje dla innowacyjnych firm w ramach POIR (BiznesMax). Ponadto, w tym roku uruchomiono gwarancje dla firm z sektora kultury i przemysłów kreatywnych. W br. powinny zostać także uruchomione gwarancje kredytów dla rolników i przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego(w oparciu o środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

"Zdecydowana większość banków wskazuje na konieczność ograniczenia w przyszłości liczby programów poręczeniowo-gwarancyjnych i skupienia się na jednolitej grupie adresatów, bez podziału na odrębne programy gwarancyjne dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw. [?] Środowisko bankowe rekomenduje także w nowej perspektywie finansowej wystandaryzowanie instrumentów zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. W opinii większości banków - przede wszystkim komercyjnych - kontynuacja rozproszenia instrumentów, procedur i instytucji na ponad 20 wariantów wdrożeniowych, często o niewielkiej skali jest po prostu nieefektywna ekonomicznie i organizacyjnie" - czytamy także w raporcie. 

Raport został opracowany na zlecenie Związku Banków Polskich przez niezależnych konsultantów z PAG Uniconsult. Partnerem raportu jest Bank Pekao. 

(ISBnews)