Famur ogłosi wezwanie na sprzedaż 34,18% akcji Primetech po 1,45 zł sztuka

ISBNews
14.06.2019 09:11
A A A


Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Famur zamierza ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 5 335 474 akcji spółki zależnej Primetech, stanowiących 34,18% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 1,45 zł za walor, podał Famur. W związku z wezwaniem Famur zawarł umowę z Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie. Celem transakcji jest osiągnięcie przez wzywającego 100% akcji Primetechu oraz wycofanie spółki z obrotu giełdowego.

"W wyniku planowanego wezwania Famur, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 5 335 474 akcji uprawniających do 5 335 474 głosów na walnym zgromadzeniu Primetech S.A., stanowiących 34,18% ogólnej liczby głosów w spółce i 34,18% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Primetech S.A. (tj. wszystkie akcje w kapitale zakładowym Primetech S.A. poza akcjami posiadanymi przez Famur)" - czytamy w komunikacie.

Famur, jako podmiot nabywający akcje, w wyniku wezwania zamierza posiadać, łącznie z 10 274 359 akcjami Primetech, które są już w posiadaniu spółki, 15 609 833 akcje Primetech, uprawniające do 100% ogólnej liczby głosów w Primetech= oraz stanowiące 100% łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym, podano również.

Jeżeli po przeprowadzeniu wezwania Famur osiągnie co najmniej 90% (lecz mniej niż 100%) ogólnej liczby głosów w Primetech, spółka zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Primetech posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych.

"W ocenie zarządu Famur, utrzymywanie na parkiecie giełdowym Primetechu, przy jego obecnej strukturze organizacyjnej i profilu działalności, nie ma uzasadnienia biznesowego. Ponadto, posiadanie 100% w akcjonariacie Primetechu będzie dla Grupy Famur bardziej efektywnym rozwiązaniem pod kątem struktury organizacyjnej niż ma to miejsce obecnie" - czytamy w komunikacie.

Zaproponowana przez Famur cena w wezwaniu stanowi premię w wysokości 21,8% w porównaniu ze średnią ceną ważoną wolumenem obrotu z trzech ostatnich miesięcy oraz 16,9% względem ceny ważonej wolumenem obrotu z sześciu ostatnich miesięcy. Ponadto oferowana cena stanowi premię w wysokości 28,1% do ceny zamknięcia na dzień poprzedzający ogłoszenie wezwania, podkreślono w materiale.

"Aktualnie Famur posiada 65,8% kapitału Primetechu, czyli 10 274 359 akcji. Intencją wzywającego jest osiągnięcie pełnej kontroli nad Primetechem i wycofanie spółki z obrotu giełdowego" - czytamy dalej.

Harmonogram wezwania przedstawia się następująco:

? 14 czerwca 2019 r. - ogłoszenie wezwania

? 5 lipca 2019 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów

? 22 lipca 2019 r. - zakończenie przyjmowania zapisów w I terminie

? 25 lipca 2019 r. - realizacja transakcji na GPW zapisów złożonych w I terminie

? 26 lipca 2019 r. - rozliczenie transakcji zapisów złożonych w I terminie

? 5 sierpnia 2019 r. - zakończenie przyjmowania zapisów  w II terminie

? 8 sierpnia 2019 r. - realizacja transakcji na GPW zapisów złożonych w II terminie

? 9 sierpnia 2019 r. - rozliczenie transakcji zapisów złożonych w II terminie, podano także w komunikacie.

Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)