PGE Energia Ciepła ma umowę z Krakowem o współpracy na rzecz zrównoważ. rozwoju

ISBNews
18.06.2019 14:06
A A A


Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - PGE Energia Ciepła - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - i Gmina Miasto Kraków zawarły umowę o współpracy na rzecz zrównoważonego, niskoemisyjnego rozwoju oraz wzrostu innowacyjnej gospodarki miasta, podała spółka.

"Priorytetem partnerów umowy jest troska o środowisko i bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Krakowa, poprzez zagwarantowanie korzystania z ekologicznego ciepła sieciowego produkowanego przez krakowską elektrociepłownię PGE Energia Ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. W umowie zadeklarowano wzmocnienie współpracy na rzecz poprawy jakości środowiska w Krakowie, zrównoważonego i niskoemisyjnego rozwoju miasta, wzmacnianiu nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, wspierania edukacji oraz aktywności i integracji zawodowej i społecznej jak i wsparcia odbiorców społecznie wrażliwych" - czytamy w komunikacie.

Strony umowy uznały, że kluczowym celem jest zwiększenie efektywności i skuteczności działań realizowanych w ramach rozwoju rynku ciepła na rzecz mieszkańców miasta oraz wzmocnienie dotychczasowej współpracy na rzecz wsparcia wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności Krakowa jako europejskiego ośrodka kultury, nauki i sztuki, turystyki, a także innowacji i nowoczesnej gospodarki.

"Kraków od lat jest liderem wśród polskich miast, w zakresie prowadzonych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Tylko w latach 2015-2018 w naszym mieście zlikwidowano ponad 21 tys. palenisk węglowych. Wymieniliśmy tabor komunikacji miejskiej na w pełni ekologiczny, sukcesywnie podnosimy standard transportu publicznego, dbamy o miejską zieleń, sadzimy rośliny pochłaniające zanieczyszczenia. Podpisana dzisiaj umowa pozwoli na jeszcze bardziej zintensyfikowane działania, mające na celu ochronę środowiska poprzez zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców. To ważne w kontekście obowiązującego od 1 września 2019 r. zakazu palenia węglem i drewnem na terenie miasta" - powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, cytowany w komunikacie.

"Rozwijanie współpracy z polskimi miastami jest elementem naszej strategii wspierania zrównoważonego rozwoju miast. PGE Energia Ciepła jest liderem zmian środowiskowych w sektorze ciepłowniczym, a zawarta dzisiaj umowa dowodzi, jak istotny jest w naszej działalności aspekt lokalny i społeczny. Nie tylko realizujemy ogólnopolską strategię bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale stawiamy przed sobą zadanie bycia partnerem i zbudowania relacji z lokalnymi społecznościami. Wspólnie z Miastem Kraków będziemy rozwijać infrastrukturę ciepłowniczą, która w optymalny sposób przyczynia się do poprawy jakości powietrza w Krakowie. Przykładem takich działań jest współpraca przy tworzeniu średnio- i długoterminowej strategii zaopatrzenia Krakowa w ciepło i energię elektryczną. To kolejna taka umowa podpisana przez naszą spółkę" - skomentował prezes PGE Energia Ciepła Wojciech Dąbrowski.

Najważniejsze kierunki współpracy pomiędzy PGE Energia Ciepła a Miastem Kraków to:

- udoskonalenie oraz podnoszenie standardów w zakresie ochrony środowiska przez elektrociepłownię PGE Energia Ciepła w Krakowie, a także stopniowa transformacja tej elektrociepłowni w kierunku niskoemisyjnej produkcji energii elektrycznej i ciepła;

- zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, udział w likwidacji niskiej emisji poprzez dalsze wspieranie rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wyspowych źródeł ciepła;

- współpraca w zakresie zapewnienia dostępności mieszkańcom Krakowa ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej;

- współpraca przy tworzeniu strategii rozwoju Krakowa jako miasta niskoemisyjnego, zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego z 12 grudnia 2015 r., a także współpraca przy tworzeniu średnio- i długoterminowej strategii zaopatrzenia Krakowa w ciepło i energię elektryczną;

- wspieranie działań mających na celu podnoszenie efektywności energetycznej w budownictwie, a w szczególności w budynkach gminnych;

- współpraca przy tworzeniu i implementacji rozwiązań inteligentnych w infrastrukturze miasta;

- wspieranie edukacji i rozwoju kultury poprzez współpracę z instytucjami działającymi w Krakowie, w tym rozwój programu ?Energetyczna Kariera";

- wsparcie lokalnej społeczności w obszarze kultury, sportu, oraz walki z ubóstwem energetycznym;

- budowanie pozycji stabilnego i odpowiedzialnego społecznie pracodawcy na krakowskim rynku pracy, podano także.

Zgodnie z zapisami umowy zostanie powołany komitet sterujący, w którym przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa oraz PGE Energia Ciepła jako Partnerzy umowy będą realizowali zawarte w umowie działania.

"Podpisana umowa wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy PGE oraz w założenia Strategii Rozwoju Krakowa 'Tu chcę żyć. Kraków 2030'" - podsumowano.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)