Enea wyemituje obligacje serii ENEA0624 o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł

ISBNews
19.06.2019 08:12
A A A


Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Enea wyemituje obligacje serii ENEA0624 o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1 mld zł, podała spółka.

"Spółka podjęła decyzję o emisji obligacji serii ENEA0624 na rynku polskim, w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 mld zł, na następujących warunkach:

- Łączna wartość nominalna serii ENEA0624: 1 000 000 000 zł,

- Wartość nominalna jednej obligacji: 100 000 zł,

- Cena emisyjna jednej obligacji: równa wartości nominalnej obligacji,

- Data emisji: 26 czerwca 2019 r.,

- Data wykupu obligacji: 26 czerwca 2024 r.,

- Okresy odsetkowe: półroczne,

- Oprocentowanie obligacji: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,2%" - czytamy w komunikacie.

Celem emisji jest refinansowanie zadłużenia Enei wynikającego z wyemitowanych obligacji serii ENEA0220, podano również

Obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dacie emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Enea będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst w terminie 90 dni od daty emisji, podsumowano.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)