KGHM ma umowę ramową z EBOR ws. objęcia obligacji o wartości nom. 2 mld zł

ISBNews
19.06.2019 17:31
A A A


Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź zawarł umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w związku z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez spółkę w ramach pierwszej emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 2 mld zł, podała spółka.

"Pierwsza emisja odbędzie się w ramach programu emisji obligacji spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 4 000 000 000 zł, o utworzeniu którego spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 27 maja 2019 r. W umowie ramowej spółka zobowiązuje się do działania zgodnie z wymogami działalności stosowanymi przez EBOR (EBRD Performance Requirements) jak i wytycznymi antykorupcyjnymi EBOR" - czytamy w komunikacie.

Umowa ramowa zobowiązuje spółkę, od dnia ewentualnego nabycia obligacji spółki przez EBOR, do przeznaczenia środków finansowych pozyskanych z emisji obligacji na finansowanie wybranych inwestycji realizowanych przez KGHM.

"Zawarcie umowy ramowej nie stanowi obowiązku nabycia przez EBOR obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez spółkę. Na spółce nie ciąży również zobowiązanie wobec EBOR do dokonania emisji obligacji" - podano także. 

Pod koniec maja br. KGHM Polska Miedź zawarł umowę emisyjną z instytucjami finansowymi dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł. Instytucje z którymi spółka zawarła umowę to: PKO Bank Polski, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Pekao i Santander Bank Polska jako organizatorzy i dealerzy. Spółka podała wtedy, że termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił od 5 do 15 lat od daty emisji, że będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej i  zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia emisji.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)