PEM liczy, że poprawi wyniki finansowe w ujęciu r/r w 2019 r.

ISBNews
21.06.2019 10:51
A A A


Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEM) liczy, że poprawi wyniki finansowe w ujęciu r/r, poinformował ISBnews prezes Tomasz Czechowicz.

"Liczymy, że poprawimy wyniki rok do roku. Zarządzanie funduszami MCI daje zabezpieczenie na 5 lat. Jednocześnie trwa budowa funduszu typu commitment z międzynarodowymi instytucjami. Sytuacja jest obecnie stabilna, a przy złożeniu funduszu commitment otwiera się bardzo dobra perspektywa dla PEM" ? powiedział ISBnews Czechowicz.

Private Equity Managers (PEM) odnotował 8,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 5,34 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 15,65 mln zł wobec 18,2 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z zarządzania sięgnęły 52,01 mln zł w 2018 r. wobec 47,65 mln zł rok wcześniej.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)