MPiT: Produkcja przemysłowa spowolni do 3,5% r/r w czerwcu 2019 r.

ISBNews
21.06.2019 12:10
A A A


Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wyniesie 3,5% r/r w czerwcu (wobec 7,7% r/r w maju br.), prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT)

"W czerwcu 2019 roku oczekujemy 3,5% wzrostu produkcji przemysłowej (r/r). Spowolnienie dynamiki produkcji sprzedanej w sektorze przemysłowym wynikać będzie w głównej mierze z niekorzystnego układu kalendarza - w bieżącym miesiącu mamy o 2 dni robocze mniej w porównaniu z czerwcem 2018 r." - czytamy w komentarzu do danych GUS. 

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w maju 2019 roku była o 7,7% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w maju wzrosła o 5,1%.

"Po bardzo dobrym kwietniu (wzrost o 9,2% r/r) polski sektor przemysłowy kolejny miesiąc z rzędu wykazuje się dużą odpornością na globalne zawirowania związane ze słabą koniunkturą w strefie euro oraz napięciami handlowymi na linii USA-Chiny. Co szczególnie cieszy, krajowe przedsiębiorstwa zwiększają swoją aktywność wbrew niekorzystnym nastrojom w biznesie naszego głównego partnera handlowego - Niemiec. Z jednej strony może to oznaczać coraz skuteczniejszą dywersyfikację portfeli eksportowych polskich firm (rosnące zamówienia eksportowe w przemyśle). Z drugiej natomiast jest z pewnością odpowiedzią na utrzymujący się wysoki popyt wewnętrzny - co jest dobrym sygnałem z punktu widzenia krajowej konsumpcji" - czytamy dalej.   

W porównaniu z majem 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu była w ubiegłym miesiącu wyższa w 27 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (36,9%), urządzeń elektrycznych (16,5%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (12,6%). Spadek produkcji przemysłowej nastąpił w 7 działach, z czego największy w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (12,4%) oraz produkcji skór i wyrobów skórzanych (8,9%).

(ISBnews)