Mastercard, eService: Konsumenci pozytywnie oceniają 'terminal w telefonie'

ISBNews
27.06.2019 13:59
A A A


Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy są zainteresowani korzystaniem z LitePOS - innowacyjnego rozwiązania umożliwiającego wykorzystanie smartfona jako funkcjonalnego terminala płatniczego, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie eService i Mastercard. Konsumenci postrzegają je jako innowacyjne (76%), proste w użyciu (73%) i wygodne (71%).

"Niemal połowa (48%) konsumentów ocenia je pozytywnie, podczas gdy 33% nie ma wystarczającego zaufania wobec tego typu innowacji i ocenia ją negatywnie, zaś 19% ma nastawienie neutralne. Jednocześnie blisko 2/3 posiadaczy kart stwierdziło, że robiąc zakupy w sklepie oferującym możliwość płatności bezgotówkowej jedynie za pomocą LitePOS-a, zdecydowali by się z niego skorzystać. Dodatkowo świadomość, że urządzenie jest certyfikowane przez organizacje płatnicze, zachęciłoby do skorzystania z niego 31% spośród tych, którzy w pierwszej kolejności taką możliwość odrzucili" - czytamy w komunikacie. 

Mimo, że na rynku spotyka się coraz więcej terminali odbiegających wyglądem od tradycyjnych urządzeń tego typu, użytkownicy kart są przyzwyczajeni do charakterystycznego wyglądu terminali płatniczych z czarną obudową i kolorowymi klawiszami. Choć LitePOS znacznie od niego odbiega, jego wygląd podoba się ankietowanym: 45% z nich ocenia go pozytywnie, a jedynie 20% negatywnie, podano także.  

Czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na pozytywne nastawienie respondentów do LitePOS-a, jest technologia zbliżeniowa. 70% ankietowanych wskazuje, że stanowi ona funkcję, która najbardziej zachęca ich do korzystania z testowanego rozwiązania.

"Nie powinno to dziwić, ponieważ Polacy już zdążyli przekonać się do płacenia przez zbliżanie, które polubili za szybkość, wygodę, bezpieczeństwo i skracanie kolejek do kas. Już ponad 85% transakcji kartami Mastercard w Polsce stanowią płatności zbliżeniowe, co stawia nas w ścisłej, europejskiej czołówce. To właśnie dlatego Polska jest jednym z pierwszych krajów na świecie, gdzie testujemy terminale aplikacyjne" - powiedziała dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe Kamila Kaliszyk, cytowana w komunikacie. 

Opinie ankietowanych w badaniu eService i Mastercard wskazują jednoznacznie, że najważniejszym warunkiem korzystania z "terminala w telefonie" jest zapewnienie bezpieczeństwa ich danych i pieniędzy. 

"Blisko połowa (48%) konsumentów uważa LitePOS za rozwiązanie bezpieczne (33% odpowiedzi negatywnych, 19% neutralnych). Osoby, które nie zdecydowałyby się zapłacić z pomocą LitePOS-a, jako powód wskazują właśnie obawy związane z bezpieczeństwem: brak zaufania do urządzenia lub sprzedawcy (24%), ryzyko kradzieży ze strony sprzedawcy albo hakerów (15%) oraz obawy, że telefon może pochodzić z niewiadomego źródła i zawierać niebezpieczne oprogramowanie (15%)" - czytamy dalej. 

Jednocześnie możliwość potwierdzenia transakcji kodem PIN wpisywanym na ekranie smartfona znalazła się wśród trzech cech, które najbardziej zachęcają do korzystania z LitePOS-a (55% odpowiedzi). 54% ankietowanych deklaruje gotowość do wpisania numeru PIN na telefonie sprzedawcy, żeby zrealizować transakcję za jego pośrednictwem. 

"Największą wartością płynącą z testów naszego rozwiązania jest możliwość udziału w nim jego potencjalnych, przyszłych użytkowników - przedsiębiorców oraz konsumentów - posiadaczy kart płatniczych. Ich opinie i uwagi zebrane podczas badania będą miały bezpośredni wpływ na kształt docelowego rozwiązania, które ma szanse stać się przyjętym przez rynek standardem, umożliwiającym szybki rozwój płatności zbliżeniowych za pomocą smartfona" - powiedziała prezes eService Joanna Seklecka, cytowana w komunikacie. 

Mastercard podkreślił, że zastąpienie terminala płatniczego smartfonem, który sprzedawca na ogół już posiada i którego używa równocześnie do innych celów, pozwala znacznie ograniczyć wydatki na sprzęt, a przy tym uprościć przyjmowanie płatności kartą. Obniżone w ten sposób koszty stanowią jedną z głównych przyczyn, dla których przedsiębiorcy deklarują gotowość wykorzystania LitePOS-a w swojej działalności. Inna ważna zaleta tego nowego rozwiązania, którą podkreślają, to mobilność. Jest ona szczególnie ważna, gdy zachodzi potrzeba obsługiwania płatności poza placówką firmy, a jednocześnie liczba transakcji nie jest bardzo duża - np. w usługach transportowych lub dostawczych (taksówka, kurier, jedzenie na wynos etc.), czy w usługach realizowanych z dojazdem do klienta (usługi medyczne lub kosmetyczne, naprawy etc.).

Z badania wynika, że potencjalną barierą, mogącą utrudniać popularyzację "terminala w telefonie", jest kwestia papierowego potwierdzenia transakcji kartowej, którego smartfon nie jest w stanie wydrukować. Wciąż jeszcze co czwarty polski konsument (26%) zabiera papierowe potwierdzenia przy każdej płatności, a blisko co trzeci (30%) - przy większości transakcji. 

"Głównymi powodami, dla których konsumenci biorą papierowe potwierdzenie płatności kartą, są: chęć sprawdzenia, czy suma płatności zgadza się z wartością z paragonu (25%), potrzeba otrzymania dowodu płatności (13%) oraz kontroli swoich wydatków (13%). Warto jednak pamiętać, że dowodem zakupu i podstawą ewentualnej reklamacji nie musi być ani potwierdzenie transakcji kartowej, ani nawet papierowy paragon. Konsumenci mają bowiem do dyspozycji zestawienia transakcji dostępne w serwisach bankowości internetowej lub mobilnej. Co więcej, w nieodległej przyszłości na rynku pojawią się też rozwiązania dostarczające tzw. e-paragonu, który konsument również otrzymuje elektronicznie, za pośrednictwem serwisu transakcyjnego banku. Testy rynkowe takiego rozwiązania z udziałem eService już trwają" - czytamy dalej.

Pozytywnym sygnałem jest mniejsze zainteresowanie papierowymi potwierdzeniami z terminala wśród osób w wieku 15-24 lata. Za nieistotne uznaje je 61% badanych z tej grupy wiekowej (50% wśród wszystkich).

Badanie zostało zrealizowane we współpracy z agencją badawczą ARC Rynek i Opinia. Obejmowało badanie opinii i deklaracji oraz to, jak przekładają się one na rzeczywiste zachowania i opinie wszystkich użytkowników LitePOS. Realizacja badania była możliwa dzięki zastosowaniu różnorodnych narzędzi badawczych, takich jak: badanie ilościowe wśród konsumentów, przeprowadzone w marcu 2019 r. przez ARC Rynek i Opinia, na reprezentatywnej grupie (N=1012) użytkowników kart płatniczych w Polsce, w wieku 18-65 lat. Ankieta została przeprowadzona metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview); badania fokusowe (na minigrupach składających się z pięciu przedsiębiorców) przeprowadzone w listopadzie-grudniu 2018 r. (dwie grupy) i czerwcu 2019 (trzy grupy); pogłębione wywiady indywidualne z przedsiębiorcami (22 wywiady w placówkach i przez telefon) przeprowadzone w maju i czerwcu 2019 r.; wywiady z konsumentami w punktach handlowych (24 wywiady: obserwacja + ankieta f2f) zrealizowane w  punktach handlowych; obserwacje etnograficzne w punktach handlowych (dwie lokalizacje, pięć godzin obserwacji w każdej placówce) przeprowadzone w czerwcu 2019 r.

(ISBnews)