UKE: Liczba kart SIM w bazach operatorów spadła o 3% do 51,6 mln na koniec 2018

ISBNews
28.06.2019 17:13
A A A


Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Operatorzy odnotowali w swoich bazach 51,6 mln kart SIM na koniec 2018 r. (tj. o 3% mniej niż rok wcześniej), co przełożyło się na nasycenie usługami telefonii mobilnej na poziomie 134% (spadek o 3 pkt proc. r/r), wynika z "Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2017 r." Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

"W ostatnich kilku latach następuje systematyczny spadek liczby użytkowników telefonii ruchomej. Na koniec 2018 r. odnotowano łącznie 51,6 mln aktywnych kart SIM. Oznacza to spadek o 3% w porównaniu do roku 2017 r. Jednocześnie niższa była penetracja usługami telefonii mobilnej i wyniosła ponad 134% (spadek o 3 pp. w stosunku do 2017 r.)" - czytamy w raporcie.

Natomiast liczba kart do komunikacji M2M wzrosła o ponad 15% i osiągnęła poziom 3,3 mln. Karty te stanowiły 6,4% wszystkich kart SIM wobec 5,3% w 2017 r.

"W związku z wprowadzeniem w 2016 r. obowiązku rejestracji kart pre-paid odnotowywany jest znaczny spadek liczby użytkowników usług przedpłaconych na korzyść klientów abonamentowych. Na koniec 2018 r. liczba kart SIM pre-paid zmalała w stosunku do 2017 o prawie 24% - do poziomu 13,5 mln. Użytkownicy prepaid stanowili jedynie 28% wszystkich użytkowników telefonii mobilnej" - napisano w raporcie.

Zgodnie z danymi Analysys Mason, średnia penetracja usługami telefonii ruchomej w krajach Unii Europejskiej wynosi 131,1% i jest o 1,2 pkt proc. wyższa niż w ubiegłym roku. Wskaźnik ten dla Polski kształtuje się powyżej średniej unijnej i wynosi 135%. Wśród krajów UE najwyższe wskaźniki penetracji występują w Finlandii (175,9 %), Portugalii (168,4%) i w Austrii (158,5%), podano także.

Na koniec 2018 r. na polskim rynku telefonii mobilnej działalność prowadziło 85 przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ponad dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku, kiedy działalność tego typu zadeklarowało 31 podmiotów.

"Tak duży wzrost liczby operatorów świadczących usługi telefonii ruchomej wynika z pojawienia się na rynku firm, które posiadają umowę z operatorem komórkowym (MNO) i odsprzedają usługi kolejnym małym operatorom. W efekcie takiej współpracy mali MVNO świadczą usługi telefonii mobilnej na postawie umowy, jaką mają z pośrednikiem, a nie bezpośrednio z operatorem komórkowym" - wskazano w raporcie.

Spośród wszystkich operatorów działających na rynku telefonii ruchomej pięciu posiadało własną infrastrukturę (operatorzy MNO), zaś 80 korzystało z sieci wybranego partnera technologicznego (operatorzy MVNO). Jako MNO w Polsce w 2018 r. funkcjonowały następujące podmioty: Aero 2 Sp. z o.o., Orange Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o. oraz T-Mobile Polska S.A.

"Podobnie jak w 2017 r. pozycję lidera pod względem liczby użytkowników telefonii ruchomej zajmowało P4, z udziałem 29%. Drugie miejsce przypadło Orange Polska z 27% użytkowników. To identyczny wynik jak rok wcześniej. Trzecia pozycja należała do Polkomtela, który jako jedyny spośród 4 największych firm uzyskał wzrost udziału w rynku. Na koniec 2018 r. jego użytkownicy stanowili 21% ogółu użytkowników telefonii ruchomej. Na czwartym miejscu znalazł się T-Mobile z udziałem na poziomie 18,6%" - podał UKE.

Pozycje czterech największych firm pod względem udziałów w rynku w stosunku do roku 2017 r. nie uległy zmianie.

"Jedynie Polkomtel odnotował wzrost liczby użytkowników wynoszący 7,8%. Liczba kart SIM działających w Polkomtel na koniec 2018 r. wynosiła ponad 10 mln. Pozostałe trzy największe firmy odnotowały spadki na poziomie 4,4% dla Orange Polska, 6,9% dla T-Mobile oraz 7,9% dla P4. W porównaniu do 2017 r. o 7,8% zwiększył się udział w rynku pozostałych operatorów. Pierwszą pozycję pod względem przychodów w 2018 r. uzyskało P4 z udziałem 26,1%. Jest to awans z trzeciej pozycji w 2017 r. Drugą pozycję zajął zeszłoroczny lider w tym zestawieniu, czyli Polkomtel (25,1%). Orange Polska uzyskał 24,5% ogółu przychodów z telefonii ruchomej, a T-Mobile zajął czwarte miejsce z 21,1% udziałem w rynku" - czytamy dalej.

W porównaniu do 2017 r. zarówno w przypadku Polkomtela jak i Orange nastąpił znaczny spadek uzyskanych przychodów. Było to odpowiednio 16,3% oraz 15,1%. Niewielki spadek przychodów był też udziałem T-Mobile i wyniósł on 1,3%. Wzrost przychodów w wysokości 2,5% odnotował P4. Pozostali przedsiębiorcy poza wymienionymi powyżej czterema największymi uzyskali przychody większe o 6,3%, podsumował Urząd.

(ISBnews)