ABC Data sprzedała grupie ALSO swoje przedsiębiorstwo za łącznie 182,6 mln zł

ISBNews
02.07.2019 08:22
A A A


Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - ABC Data zawarła z MCI.PrivateVentures Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym działającym na rzecz Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0, reprezentowanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (MCI), ALSO Holding AG (inwestor) oraz Roseville Investments (BidCo) umowę sprzedaży przedsiębiorstwa emitenta na rzecz BidCo za 147,6 mln zł, podała spółka. Jednocześnie ABC Data Marketing, spółka zależna ABC Data, ma umowę sprzedaży przedsiębiorstwa ABCD Marketing na rzecz BidCo za 35 mln zł.

"Zgodnie z umową sprzedaży przedsiębiorstwa 1 oraz umową sprzedaży przedsiębiorstwa 2, przejście tytułu własności przedsiębiorstwa emitenta i przedsiębiorstwa ABC Data Marketing na BidCo oraz na inne spółki z grupy kapitałowej ALSO Holding AG, nastąpi z mocy prawa w dniu 01 lipca 2019 r. o godz. 23.59" ? czytamy w komunikacie.

W czerwcu w wezwaniu ALSO Holding i MCI na akcje ABC Data zawarto transakcje zbycia 34,74 mln akcji.

Pod koniec grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding - poprzez podmiot zależny Roseville Investments - oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)