Tauron Ciepło wezwał Elektrobudowę do zapłaty odszkodowania i obniżył honorarium

ISBNews
02.07.2019 08:32
A A A


Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa otrzymała od Tauron Ciepło pismo zawierające wezwanie obniżenia wynagrodzenia z tytułu realizacji kontraktu "Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w Tauron Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy" o kwotę ok. 12,5 mln zł, wezwanie do zapłaty kwoty obniżonego wynagrodzenia oraz odszkodowania, podała spółka.

W piśmie zawarto również informację, że brak realizacji wskazanych powyżej żądań może skutkować podjęciem przez kontrahenta działań związanych ze skorzystaniem z wystawionej na zlecenie spółki i posiadanej przez ten podmiot gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 20 czerwca 2013 roku, w zakresie kwoty ok. 12,6 mln zł.

"Ponadto kontrahent oświadczył, że warunkiem prowadzenia dalszych rozmów dotyczących zawarcia ugody kontrahent oczekuje przedłożenia przez spółkę zabezpieczeń nie mniejszych niż zabezpieczenia wynikające z obowiązującego kontraktu, czyli w kwocie ok 22 mln zł z terminem obowiązywania do dnia 20 grudnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Oczekiwania kontrahenta nie znajdują w ocenie zarządu Elektrobudowy uzasadnienia merytorycznego, stanowią działanie mogące rażąco zaszkodzić spółce i stanowiłyby nadużycie udzielonej gwarancji bankowej. W razie podjęcia przez kontrahenta działań nadużywających gwarancję bankową, spółka podejmie wszelkie działania celem zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, podano również.

"Gwarancja dobrego wykonania umowy, o której mowa powyżej, została wystawiona z terminem obowiązywania do dnia 5 lipca 2019 roku, przy czym na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego spółka nie posiada wiedzy nt. skorzystania przez kontrahenta z uprawnienia wynikającego z przedmiotowej gwarancji" - podsumowano.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)