Elektrobudowa: Tauron Ciepło zażądał wypłaty środków z gwarancji bankowej

ISBNews
03.07.2019 08:52
A A A


Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Tauron Ciepło złożył żądania niezwłocznej (w terminie 7 dni) zapłaty przez PKO BP kwoty ok. 12,6 mln zł na podstawie gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 20 czerwca 2013 r., wystawionej przez bank w związku z realizacją przez spółkę kontraktu budowlanego pn. "Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w Tauron Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy", podała Elektrobudowa.

"Zgodnie z informacją przekazaną przez bank żądanie zostało złożone do banku w dniu 2 lipca 2019 r., a zatem termin wypłaty środków z gwarancji upływa w dniu 9 lipca 2019 r., pod warunkiem uznania, że żądanie wypłaty z gwarancji jest uprawnione. Gwarancja, o której mowa powyżej, ma charakter regresowy i tym samym w przypadku braku udostępnienia przez spółkę powyższej kwoty we wskazanym przez bank terminie środki te będą miały charakter zobowiązań wobec spółki" - czytamy w komunikacie.

Działanie kontrahenta [Tauron Ciepło] nie znajduje w ocenie zarządu Elektrobudowy uzasadnienia merytorycznego, stanowi działanie mogące rażąco zaszkodzić spółce i stanowi nadużycie udzielonej gwarancji. W związku z powzięciem informacji o zgłoszeniu żądania wypłaty kwoty z gwarancji spółka podjęła wszelkie działania celem zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń Elektrobudowy, podano również.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)