GPW zdecydowała o rozpoczęciu projektu budowy własnej platformy transakcyjnej

ISBNews
03.07.2019 10:45
A A A


Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o rozpoczęciu projektu mającego na celu przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnego systemu transakcyjnego z dofinansowaniem ze środków grantowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), podała giełda. Na tym etapie, łączna wartość wydatków związanych z realizacją projektu przewidywana jest na kwotę 90 mln zł.

Zarząd GPW podjął decyzję o zawarciu umowy z NCBR na dofinansowanie projektu pt. "Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania oraz implementacji zintegrowanej nowoczesnej Platformy Transakcyjnej przełomowej pod względem parametrów wydajnościowych i pojemnościowych oraz nowatorskich protokołów komunikacyjnych oraz algorytmów zawierania transakcji" kwotą 30,28 mln zł, czytamy także.

"Od 2013 r. spółka korzysta z Platformy Transakcyjnej UTP (Universal Trading Platform). Decyzja o rozpoczęciu prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej jest istotna dla dalszego funkcjonowania Giełdy między innymi ze względu na:

- strategiczny charakter takiej decyzji, definiującej pozycję konkurencyjną GPW,

- wysokość nakładów inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie Platformy Transakcyjnej,

- wpływ na otoczenie rynkowe, w tym w szczególności na członków giełdy" - wyjaśniono w komunikacie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)